Header Ads

ເຕືອນໄພ: ການຄ້າມະນຸດ ໃນຮູບແບບຈັດຫາຄູ່ ໄປປະເທດເກົາຫຼີ
ໂທລະໂຄ່ງ ໄດ້ຮັບອີເມວເຕືອນໄພ ຈາກຄົນປະເທດເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດໃນຮູບແບບຂອງ ການຈັດຫາຄູ່ ຫຼື ຊອກຫາເມຍ. ເຊິ່ງປະຈຸບັນກຳລັງລະບາດ ໃນປະເທດລາວ. ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຄົນເກົາຫຼີ ນີ້ສົ່ງມາ ແມ່ນຫ້ອງການຈະຢູ່ໃນເຂດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເວບໄຊ້ ທີ່ຄົນເກົາຫຼີ ນິຍົມໃນການຊື້ ບໍລິການ ແມ່ນ 
http://www.gawoncouple.com/ 
http://www.cafe.naver.com/gawonhappy
http://m.cafe.naver.com/gawonhappyເຊິ່ງການຈັດຫາຜູ່ຍິງແຕ່ລະຄົນ ພວກນີ້ຈະສາມາດໄດ້ເງິນເຖິງ 50,000 ໂດລາ. ປະຈຸບັນ ແມ່ນມີແມ່ຍິງລາວ ແລະ ເຂດອາຊຽນຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ຖືກຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ນຳໄປປະເທດເກົາຫຼີ ເພື່ອຂາຍໃຫ້ ກັບຜູ່ຊາຍ ທີ່ມາຊື້ຜ່ານເວບໄຊດັ່ງກ່າວ.

ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາບັນຫານີ້ດ້ວຍ. ເຕືອນໄພ ມາຍັງພໍ່ແມ່ຜູ່ປົກຄອງ ໃຫ້ມີຄວາມຮອບຄອບ ຫາກວ່າ ວ່າລູກຫຼານມີຄົນຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ຄົນເກົາຫຼີ ມາເປັນຊູ້ເປັນແຟນ, ຕ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບ ແລະ ຊອກຂໍ້ມູນໃຫ້ດີ, ໃຫ້ປຶກສາ ກັບສະຖານທູດເກົາຫຼີ ປະຈຳ ສປປລາວ ເພື່ອປ້ອງກັນ ຖືກເປັນເຫຍື່ອພວກຄ້າມະນຸດ. 

ຮູບແບບຫຼັກໆ ຂອງການຄ້າມະນຸດ ພວກນີ້ແມ່ນຈະຍົ້ວເອົາຄົນທຸກຍາກ, ເອົາຜູ່ຍິງໜ້າຕາດີ ທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ, ແລ້ວຈະໃຊ້ຮູບການ ພາໄປທ່ຽວເກົາຫຼີ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງເຕືອນໄພທຸກຄົນ ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວທີ່ສຸດ.

ຈາກ:  Koin Leekorm 

No comments

Powered by Blogger.