Header Ads

ຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກ: ຂຸດຫວຍໄດ້ລາງວັນ 50 ລ້ານ ແຕ່ວັນທີ 5/2/2016 ຮອດມື້ນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ເງິນລາງວັນໝົດຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກ: ຂຸດຫວຍໄດ້ລາງວັນ 50 ລ້ານ ແຕ່ວັນທີ 5/2/2016 ຮອດມື້ນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ເງິນລາງວັນໝົດ

ສະບາຍດີ ໂທລະໂຄ່ງ

ຂ້າພະເຈົ້າຂອງເພິ່ງທ່ານຊ່ວຍທວງຖາມ ກັບທາງຫວຍພັດທະນາແດ່ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ບຸນເຫຼືອ ຈັນທະລາສອນ ແມ່ນໄດ້ ຂູດຫວຍໄດ້ລາງວັນທ 50, 000, 000 ກີບແຕ່ວັນທີ 5/2/2016 ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທຸກຢ່າງ.  ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນຫຍັງ ຈິ່ງບໍ່ໄດ້ລາງວັນປານນີ້.  ຂ້າພະເຈົ້າມີຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກ ມາເຖິງທາງ ຫວຍພັດທະນາແລ້ວແຕ່ ມິຈ້ອຍມ້ອຍ.

ຫວັງວ່າ ທາງຫວຍພັດທະນາໄດ້ອ່ານຂໍ້ຄວາມນີ້ແລ້ວຈະພິຈາລະນາ ເບີກຈ່າຍເງິນລາງວັແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ.

ຂອບໃຈ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


loading...No comments

Powered by Blogger.