Header Ads

ຈະເຮັດການໂຄສະນາແບບໃດ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ມາທ່ຽວລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ?

ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຍອມຮັບການໂຄສະນາໜ້ອຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຫລຸດລົງ ໂດຍການໃຫ້ຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານ ອາລຸນ ບຸນມີໄຊ ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 28 ກຸມພານີ້ວ່າ: ປີ 2016 ຜ່ານມາ, ຕົວເລກນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2016 ມີປະມານ 4,2 ລ້ານຄົນ ແລະ ເມື່ອທຽບກັບປີ 2015 ທີ່ມີປະມານ 4,6 ລ້ານຄົນ, ເຫັນວ່າຫລຸດລົງຫລາຍເກືອບ 10% ຫລື ປະມານ 4 ແສນຄົນ, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ໂດຍສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຫລຸດລົງນີ້ແມ່ນມີທັງປັດໄຈທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຄື: ປະເທດເຮົາບໍ່ທັນມີການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າ-ອອກຍັງບໍ່ທັນເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ສິ່ງດຶງດູດ ຫລື ການບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງມີຂອດຈໍາກັດ, ການໂຄສະນາຕະຫລາດທ່ອງທ່ຽວຍັງເຮັດໄດ້ໜ້ອຍບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ບວກກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງຕໍ່ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລາຄາການທ່ອງທ່ຽວຖືກກວ່າອີກດ້ວຍ.


 ແລ້ວທ່ານເດ? ມີຄຳແນະນຳແບບໃດ ເພື່ອຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມ ການໂຄສະນາ ປະຊາສຳພັນ ເພື່ອເປັນການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດມາທ່ຽວລາວ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງສົ່ງເສີມ ໃຫ້ຄົນລາວທ່ຽວປະເທດລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶນ. ຫາກທ່ານມີຄຳແນະນຳ ສາມາດສົ່ງມາທີ່ tholakhong@gmail.com
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


loading...


No comments

Powered by Blogger.