Header Ads

ປະຫວັດສາດຊ້ຳຮອຍ ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄອຍເກີ ອາຊຽນເຟດສ໌ ໂຕນໜີ! ລົງທຶນຫຼາຍສິບລ້ານໄດ້ແຕ່ຕັ່ງໜ່ວຍດຽວ!

ໄພສັງຄົມ: ເອຊຽນເຟສໄດ້ມີການອອກຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ມື້ນີ້ 28/3/2017 ເປັນມື້ນັດຄືນເງິນຕາມສັນຍາ ບໍ່ມີພະນັກງານຈັກຄົນ. ທັງໆທີ່ວັນທີ 18/1/2017 ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ຕົກລົງຈະມີການຊຳລະເງິນຄືນ. ຍັງໄດ້ມີການລົງໜັງສືືພີມ ເພື່ອໃຫ້ຜູ່ຮ່ວມລົງທຶນຕາຍໃຈ.

ບັນດາລູກຄ້າ ທີ່ຮ່ວມລົງທຶນທີ່ໄດ້ມາຖ້າເອົາເງິນ ແມ່ນພົບກັບຄວາມຜິດຫວັງ ເພາະບາງຄົນມາເຝົ້າແຕ່ມື້ວານ,  ຫຼາຍຄົນໄດ້ພາກັນ ຂົນເອົາເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການກັບບ້ານ ດີກວ່າບໍ່ໄດ້ຫຍັງ.

ບໍລິສັດນີ້ຕັ້ງຢູ່ບ້າຍໂພນຕ້ອງຈອມມະນີ. ລະດົມທຶນ ໂດຍການອ້າງຜົນຕອບແທນສູງ. ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ຂາດການໄຕ່ຕອງ ຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ລົງເງິນໄປຈຳນວນຫຼາຍ.

ບັນຫານີ້ ຖືເປັນໄພຕໍ່ປະຊາຊົນລາວຜູ່ທີ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານການລົງທຶນໜ້ອຍ. ແລະ ຍັງມີຫຼາຍບໍລິສັດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຕົວະຍົວະເອົາເງິນຈາກປະຊາຊົນ ແຕ່ຍັງຄົງລອຍນວນ. ໂດຍສະເພາະ ບໍລິສັດ ທີມີສະຫຼະ ເxັດສ ຄືກັນ. ຄາດວ່າ ບໍ່ກາຍອີກ 3 ເດືອນ ຈະໄດ້ຍິນບົດສະຫຼຸບເຊັ່ນກັນ.
ເອກະສານບັນທຶກກອງປະຊຸມວັນທີ 18/1/2017
ເອກະສານປີ 2016

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.