Header Ads

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມເຄື່ອງດຶ່ມ ທີ່ມີທາດເຫຼົ້າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມເຄື່ອງດຶ່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ

ທີມາ:​ ເວບໄຊ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ
--------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ

No comments

Powered by Blogger.