Header Ads

ປະຫວັດຫຍໍ້ ວັນກຳມະກອນສາກົນ ຄົບຮອບ 131 ປີ! Labour Day 131 Years


ມູນເຊື້ອປະຫວັດຄວາມເປັນມາການກຳເນີດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງວັນກຳມະກອນສາກົນ (ປີ1886-2017) ຄົບຮອບ131ປີ. ເຊິ່ງໃນນີ້ທ່ານກໍ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງເຫັນເຖິງປະຫວັດແຫ່ງການກຳເນີດເຕີບໃຫຍ່ ຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນແລະພາລະກຳປະຫວັດສາດຂອງຂະບວນການກຳມະກອນສາກົນ, ເງື່ອນໄຂທິ່ພາໃຫ້ ເກີດມີວັນທີ 1 ພຶດສະພາແລະກ້າວໄປເຖິງການປະກອບສ່ວນພາລະກິດປະຕິວັດຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນລາວ 131 ປີຜ່ານມາ.ກໍ່ຄືໃນໄລຍະຜ່ານມາພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພວກນາຍທຶນຊົນຊັ້ນກຳມະກອນຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດນັບມື້ຍິ່ງໜັກໜ່ວງເຊິ່ງມັນສະແດງອອກນາຍທຶນບັງຄັບກຳມະກອນເຮັດວຽກມື້ໜື່ງ 14-15 ຊົ່ວໂມງ, ການອອກແຮງ ງານສຸດທີ່ລຳບາກແລະມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ຊີວິດ, ນາຍທືນຂົ່ມເຫັງໃຫ້ກຳມະກອນອອກແຮງງານໂດຍບໍ່ມີ ເວລາພັກຜ່ອນ, ໃຫ້ຄ່າແຮງງານຕ່ຳ,ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພແຮງງານໃນສະຖານທີ່ເຮັດ ວຽກບໍ່ດີ, ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການສັງຄົມຈື່ງເກີດໃຫ້ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂື້ນແລະຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງ ກ່າວນັບມື້ຮຸນແຮງ,ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນຈື່ງໄດ້ຕັ້ງເປັນກຸ່ມເປັນຂະບວນຕໍ່ສູ້ຕ້ານຊົນຊັ້ນນາຍທຶນທວງໃຫ້ນາຍທຶນ ເພີ່ມເງິນເດືອນແລະຫຼຸດຜ່ອນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກລົງ.


ຈາກເຫດຜົນຄືດັ່ງກ່າວມາໃນວັນທີ 1/5/1886 ເປັນເທື່ອ ທຳອິດຢູ່ເມືອງຊີກາໂກປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາຊົນຊັ້ນກຳມະກອນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກນາຍທຶນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳສະເໜີຂອງກຳມະກອນຄືກຳມະກອນຕ້ອງເຮັດວຽກ8ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້,8ຊົ່ວໂມງພັກຜ່ອນແລະ8ຊົ່ວຊົ່ວໂມງຮ່ຳຮຽນ.ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1/5/1886 ເປັນຕົ້ນໄປກຳມະກອນຈະເຮັດວຽກມື້ໜື່ງ 8 ຊົ່ວໂມງມະຕິດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານພ້ອມຕໍ່ສູ້ທວງເອົາສິດຂອງຕົນພ້ອມກັນ ຈັດຂະບວນການໂຄສະນາປຸກລະດົມຂົນຂວາຍໃຫ້ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນແລະຊາວຜູ້ອອກແຮງງານເຊື່ອມຊຶມ ຕໍ່ມະຕິຂອງສະຫະພັນແຮງງານນັບມື້ນັບກ້ວາງຂວາງຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ.
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.