Header Ads

ສສຊ ປະກອບຄຳເຫັນ ໃນວຽກງານ ກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ແຫ່ງລັດ ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ວ່ອງໄວ!


ສະພາແຫ່ງຊາດ: ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະພາສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເທື່ອທີ VIII ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 2/5/2017 ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສືບຕໍ່ປະກອບ ຄຳເຫັນ ໃສ່ບົດລາຍງານຂອງປະທານອົງການກວດ ສອບແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ລາຍ ຈ່າຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ມີສະຕິ, ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼຸດຜ່ອນ ການລະເມີດວິໄນແຜນການແລະການເງິນ ແລະ ສາມາດເກັບກູ້ເອົາຊັບສິນ ແລະ ເງິນຄືນໃຫ້ລັດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງດ້ານນິຕິກຳຫຼາຍສະບັບເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານ.


ບັນດາຜູ້ແທນຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງຂອດການປະສານງານລະຫວ່າງອົງການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ວ່ອງໄວ, ແຈ້ງຕົວເລກທີ່ກວດກາໃຫ້ຊັດເຈນຕື່ມ, ສະເໜີໃຫ້ກວດກາຄືນກ່ຽວກັບໂຄງການ ນອກແຜນຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ກວດກາຄືນໂຄງການທີ່ບໍ່ຜ່ານການປະເມີນ, ບັນຫາການຍົກເວັ້ນພາສີອາ ກອນ ຫຼື ການຫຼຸດຜ່ອນພາສີອາກອນນໍາ ເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໃນໂຄງການຕ່າງໆ, ການກູ້ຢືມເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການນຳໃຊ້ລາຍຮັບວິຊາການ ແລະ ອື່ນໆ ສະເໜີໃຫ້ກວດກາຄືນເຖິງພະນັກງານກວດສອບທີ່ລົງກວດກາວຽກງານວ່າໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຖືກຕ້ອງແລ້ວບໍ່, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ອົງການກວດກາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນນຳ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຍົກລະດັບຂອງພະນັກງານກວດກາຂັ້ນ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານກວດກາໄດ້ຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ.

ພາບແລະຂ່າວ: ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.