Header Ads

ຂ່າວທີ່ວ່າ ໂທລະສັບລະເບີດຍ້ອນໃຊ້ ຂະນະທີ່ສາກແບັດ ຢູ່ໄຊສົມບູນ ເປັນຂ່າວປອມ!


ຂ່າວທີ່ວ່າ ໂທລະສັບລະເບີດຍ້ອນໃຊ້ ຂະນະທີ່ ທີ່ສາກແບັດ ຢູ່ໄຊສົມບູນ ເປັນຂ່າວປອມ!

ໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິ ໃນການເສບຂ່າວ ເພາະມື້ນີ້ມີເຫດການປ່ອຍຂ່າວສະເທືອນໃຈວ່າ ມີການລະເບີດຂອງໂທລະສັບ ຂະນະທີ່ໃຊ້ ແລະ ສາກແບັດ ຢູ່ໄຊສົມບູນ! ຂ່າວນີ້ບໍ່ມີຄວາມຈິງ. ສ່ວນທີ່ມາຂອງພາບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍຊັດເຈນ ແຕ່ມີການແຊ ຕໍ່່ກັນຈາກຕ່າງປະເທດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ! ເພື່ອຮັກສາອາຍຸການໃຊ້ໂທລະສັບ, ເວລາສາກແບັດ ບໍ່ຄວນຫຼິ້ນ.


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
No comments

Powered by Blogger.