Header Ads

ການທຳການຜະລິດລະດູຝົນ ຂອງຊາວກະສິກອນ ເມືອງເງິນ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ


ການທຳການຜະລິດລະດູຝົນ ຂອງຊາວກະສິກອນ ເມືອງເງິນ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ອີງຕາມການລາຍງານຈາກໜ່ວຍງານປູກຝັງ ຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ  ໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2017 ມາເຖີງປະຈຸບັນນີ້  ຊາວກະສິກອນພາຍໃນເມືອງເງິນ ແມ່ນໄດ້ຂຸ່ນຂ້ຽວ ປັກດຳເຂົ້ານາປີ ຢ່າງເປັນຂະບວນຝົດຟື້ນ  ແລະ ກ້ວາງຂວາງ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສຳເລັດ ແລ້ວ 351 ຮຕ= 50% ຂອງເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດ 702 ຮຕ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ປັກດຳສຳເລັດ ກາງເດືອນ ກໍລະກົດ ນີ້ 100%. ນອກຈາກນັ້ນ ຊາວກະສິກອນ ຍັງໄດ້ສຸ່ມໃສ່ປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ-ພືດສະບຽງອາຫານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໝາກເດືອຍ,ສາລີແຂງ,ຂີງພັນ, ສີໄຄເຄື່ອງ ແລະ ພືດອື່ນໆໄດ້ທັງໝົດ 44%, ຂອງເນື້ອທີທັງໝົດ 6.277 ຮຕ.


ທ່ານ ທອງສຸກ ຈັນປະເສີດ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເງິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປັກດຳເຂົ້ານາປີ ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຕົກກ້າ 100%, ກຽມດີນ 90%, ປັກດຳໄປແລ້ວ 50%, ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນຊັກຊ້າ ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຝົກຕົກບໍ່ປົກກະຕິ, ຝົນຂາດຊວງ, ເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງນ້ຳຊົນລະປະທານແຫ້ງ, ບາງແຫ່ງນ້ຳກໍ່ບໍ່ໄຫຼ.ສຳລັບແນວພັນເຂົ້າທີ່ປູກໃນປີນີ້ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ແນວພັນປັບປຸງ ກວມ 90% ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເຂົ້າ ກຂ 10, ທ່າດອກຄຳ 11, ນ້ຳຕານ 1 ແລະ ເຂົ້າຈ້າວຈີນ.


ໂດຍ: ອິນແປງ ແຫວນຄຳ------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.