Header Ads

ລັດຖະບານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຢ່າງຮັດກຸມ ຫລຸດຜ່ອນການຊື້ໃໝ່ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ


ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ລາຍ​ຈ່າຍ ​ໃນ​ໄລຍະ 3 ​ເດືອນ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ທ້າຍ​ປີ 2016, ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ກໍ​ຄື​ ລັດຖະບານ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 98,9% ຂອງແຜນການປີ, ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າມີ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານຢ່າງຮັດກຸມ ພ້ອມ​ທັງມີການລົງໄປຕິດຕາມກວດກາ ເອກະສານຄ້າງ ຈ່າຍຕົວຈິງ ແລະ ກວດ​ກາຫລັງ​ຈ່າຍໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ຕົວ​ຈິງ ນໍາບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຈໍາເປັນ, ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນລາຍຈ່າຍບໍລິຫານຊື້ໃໝ່ ສາມາດປະຢັດ ໄດ້ 21%, ລາຍຈ່າຍເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນຊ່ວຍໜູນຕ່າງໆປະຢັດໄດ້ 12% ແລະ ລາຍຈ່າຍ ດັດສົມສົ່ງເສີມ ສາມາດປະຢັດໄດ້ 65% ຂອງແຜນການ ແລະ ອື່ນໆ.

ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ໄດ້ເຂັ້ມງວດ ໃນການກວດກາ ການສະເໜີ ເບີກຈ່າຍລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ, ດັດ ສົມ ແລະ ຊື້ໃໝ່ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ບໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໜີ້ສິນສະສົມ, ຮ່ວງລາຍຈ່າຍໃດສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຊຶ່ງສະແດງອອກ ໃນການປະຕິບັດງົບປະມານງວດ 1/2017. ເຖິງວ່າການຈັດເກັບລາຍຮັບ ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແຕ່ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງບັນດາມາດຕະການທີ່​ໄດ້​ວາງ​ອອກ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ລາຍຈ່າຍຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຈ່າຍເກີນການເກັບ ລາຍໄດ້ຕົວຈິງ ແລະ ຍັງມີເງິນເຫລືອຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈ່າຍໃນງວດທີ 2. ລັດຖະບານໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍ ຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍປີ 2017 ໂດຍເນັ້ນ ໃສ່ການເປີດບັນຊີຮອງຮັັບເງິນສະເພາະ ເພື່ອປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍ ເຊິ່ງແຫລ່ງເງິນ​ແມ່ນມາຈາກລາຍຮັບຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລາຍຮັບ ວິຊາການ ແລະ ເງິນດຸ່ນດ່ຽງຈາກສູນກາງ ໂດຍ​ນຳໃຊ້ລາຍຮັບພາຍໃນຂອງບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຂອງເມືອງກ່ອນເປັນຕົ້ນຕໍ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ລໍຖ້າການເຄື່ອນຍ້າຍເງິນດຸ່ນດ່ຽງຈາກກະຊວງການເງິນ.  ພ້ອມດຽວ ກັນນັ້ນ, ຈະຕ້ອງຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ທົບກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອສ້າງກົນໄກການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢູ່ບັນດາເມືອງ ທີ່ບໍ່ມີສາຂາທະນາຄານ ຫລື ໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານຕັ້ງຢູ່​ໃຫ້​ທັນ​ການ.

ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົດປະຈໍາຕໍາ ແໜ່ງພະນັກງານການນໍາລະດັບສູງ ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ຜັນຂະ ຫຍາຍນະໂຍບາຍ ປະຢັດແຫ່ງຊາດ ລັດຖະບານ ໄດ້​ອອກ​ນິ​ຕິ​ກຳ ແລະ ກຳ​ລັງຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ ເນັ້ນໃສ່ຂົງເຂດບໍລິຫານລັດ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ໂດຍໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດຕື່ມອີກ ໃນການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີການຈ່າຍຊໍ້າຊ້ອນ, ຈ່າຍເກີນ ແລະ ຫ້າມຈ່າຍ ເງິນເດືອນໃຫ້ບຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ມີໜ້າຕົວຈິງຢ່າງເດັດຂາດ; ສໍາລັບລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ ແລະ ຊື້ໃໝ່ ແມ່ນໄດ້ມອບ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ​ໃນ​ການປະຢັດ, ເບິ່ງຕາມຄວາມຈໍາເປັນຂອງວຽກງານເປັນຫລັກ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ບໍລິຫານຂອງລັດ.

ດ້ວຍຈິດໃຈສູ້ຊົນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດມະຕິ X ຂອງສູນກາງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ລັດຖະບານກໍ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຈະບໍ່ສະເໜີດັດແກ້ແຜນລາຍຮັບງົບປະມານ. ສະນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຈະຕ້ອງສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ ຫລື ໃກ້ຄຽງກັບແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ. ໃນເບື້ອງລາຍຈ່າຍຈະຄຸ້ມຄອງການອະນຸມັດຢ່າງຮັດກຸມ ແລະ ມີຈຸດສຸມ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ລາຍຈ່າຍໃດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຈະໄດ້ໂຈະກ່ອນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ການແບກຫາບການດຸ່ນດ່ຽງ ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີບໍ່ສາມາດເກັບລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນກໍຕາມ ​ເນື່ອງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ 3 ເດືອນຂ້າມຜ່ານ ປີ 2016 ແລະ ງວດ 1 ປີ 2017 ນັ້ນເຫັນວ່າແຜນງົບປະມານ ປີ 2017 ຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

ຂ່າວ:ຣາຊະ​ວົງ/ຂປລ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.