Header Ads

ເຕືອນໄພໃກ້ໂຕຮູບແບບໃໝ່ໂຈນ “ ໃຊ້ໄຟຟ້າຊ໋ອດເອົາໝາ”


ໂຈນຊົ່ວໃຊ້ໄຟຟ້າຊ໋ອດເອົາໝາ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຊ໋ອດໄຟຟ້າທີ່ປະດິດຂຶ້ນເອງມາຊ໋ອດໝາທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດເຮືອນ ແລະ ພະຍາຍາມລາກດຶງເອົາໝາທີ່ກຳລັງຊ໋ອກຜ່ານທາງຊ່ອງຫວ່າງຂອງຮົ້ວ ເຖິງວ່າເຈົ້າຂອງໝາຈະທັນພົບເຫັນກໍ່ຕາມ ແຕ່ໂຈນຊົ່ວກໍ່ບໍ່ໄດ້ຢ້ານພ້ອມທັງຈະທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໝານຳອີກ

ຫາກພົບເຫັນການລັກສະນະນີ້ແມ່ນໃຫ້ຮີບໂທແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຈົດຈຳລັກສະນບຸກຄົນ ຫຼື ລົດໄວ້ໃດ້ດີ ຢ່າໄດ້ເຂົ້າຕໍ່ສູ້ຫາກປາສະຈາກສິ່ງປົກປ້ອງຕົນເອງ.


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.