Header Ads

ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດກັນຂຶ້ນກ່ຽວກັບການກວດສອບນໍ້າມັນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ອ່ານໃຫ້ຈົບ!!!)ຕາມການລາຍງານຂ່າວຈາກເວັບໄຊໜຶ່ງໄດ້ບອກວ່າ: ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງກວດສອບຄຸນນະພາບນໍ້າມັນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2017 ໃນ 2 ຕົວເມືອງ ຄື: ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ຈໍານວນ 6 ປໍ້າ ແລະ ເມືອງ ໄຊທານີ ຈໍານວນ 2 ປໍ້າ ລວມໃນມື້ດັ່ງກ່າວທັງໝົດ 8 ປໍ້າ.

ແຕ່ປະເດັນຄືເວັບໄຊດັ່ງກ່າວໄດ້ລາຍງານວ່າ: ວັນທີ 28/06/2017 ມີພຽງ 8 ປໍ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ກໍຄືສາກົນ ແຕ່ຄວາມຈິງບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ ເພາະໃນມື້ດັ່ງກ່າວພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງກວດສອບພຽງ 8 ປໍ້າ ແລະທັງໝົດນັ້ນກໍໄດ້ມາດຕະຖານທັງໝົດ ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງຄົງສືບຕໍ່ກວດສອບຕໍ່ໄປ.

ການກວດສອບຄຸນນະພາບນໍ້າມັນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພາຍໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2017 ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
- ວັນທີ 5-8 ມິຖຸນາ 2017 ໄດ້ກວດສອບພາຍໃນເມືອງ ຈັນທະບູລີ 14 ປໍ້າແລ້ວທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຍັງຈະຄົງສືບຕໍ່ກວດສອບຕໍ່ໄປ.
- ວັນທີ 12-19 ມິຖຸນາ 2017 ໄດ້ກວດສອບຢູ່ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ຈໍານວນ 21 ປໍ້າແລ້ວທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຍັງຈະຄົງສືບຕໍ່ກວດສອບຕໍ່ໄປ.
- ວັນທີ 20-22 ມິຖຸນາ 2017 ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຈາກເມືອງ ສັງທອງ ແລະໄດ້ຮັບການກວດສອບຄຸນນະພາບຜ່ານແລ້ວ 17 ປໍ້າ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຍັງຈະຄົງສືບຕໍ່ກວດສອບຕໍ່ໄປ.
- ໃນວັນທີ 26-27 ມິຖຸນາ 2017 ໄດ້ກວດສອບຢູ່ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ 14 ປໍ້າ, ສືບຕໍ່ກວດໃນວັນທີ 28-29 ມິຖຸນາ 2017 ຕື່ມອີກ 9 ປໍ້າ ແລະລວມທັງໝົດທີ່ກວດສອບຜ່ານແລ້ວໃນເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ 23 ປໍ້າ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຍັງຄົງຈະສືບຕໍ່ກວດສອບຕໍ່ໄປ.
- ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2017 ໄດ້ກວດສອບແລ້ວພາຍໃນເມືອງ ໄຊທານີ ຈໍານວນ 2 ປໍ້າ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຍັງຄົງສືບຕໍ່ກວດສອບຕໍ່ໄປ.
- ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2017 ໄດ້ກວດສອບຄຸນນະພາບຢູ່ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ຈໍານວນ 2 ປໍ້າທີ່ກວດສອບແລ້ວ ແລະໄດ້ມາດຕະຖານ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຍັງຄົງສືບຕໍ່ກວດສອບຕໍ່ໄປ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ: ກວດສອບທັງໝົດໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ແມ່ນ ຈໍານວນ 79 ປໍ້າທີ່ກວດຜ່ານຕາມມາດຕະຖານ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຍັງຄົງຈະສືບຕໍ່ກວດສອບຕໍ່ໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນການນໍາສະເໜີຂ່າວຄວນມີຂໍ້ມູນທີ່ຈະແຈ້ງ ຊັດເຈນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະທຸກຄົນກໍຕ້ອງມີສະຕິໃນການເສບຂ່າວ. ປໍ້ານໍ້າມັນທີ່ຍັງບໍ່ທັງກວດສອບບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານພຽງແຕ່ຍັງກວດສອບບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງກັນເທົ່ານັ້ນ ເພາະສະນັ້ນຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.

 ຕິດຕາມລາຍລະອຽດການກວດສອບແຕ່ລະມື້ໄດ້ທີ່ເພຈ: ຫ້ອງກວດສອບ ຄຸນນະພາບ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທົ່ວປະເທດທີ່ມາ: ວາລະສານມະຫາຊົນ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.