Header Ads

ບໍລິສັດພູສີ ກຽມອອກຈໍາຫນ່າຍຮຸ້ນຄັ້ງທຳອິດແກ່ມວນຊົນ ທີ່ລາຄາ 1.200 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ

-ອີງຕາມໃບອະນຸມັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ ເລກທີ 157/ສຄຄຊ ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2017.
ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ "IPO" ຈຳນວນ 100.000.000 ຮຸ້ນ ໃນລາຄາອອກຈຳໜ່າຍ ຮຸ້ນລະ 1.200 ກີບ.

ໄລຍະເວລາການຈອງຊື້ແມ່ນລະຫວ່າງ 8:30 - 15:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 17ເຖິງ 21 ກໍລະກົດ 2017

ພິທີຖະແຫລງຂ່າວ ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ  ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນມື້ວານນີ້ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໂດຍຄາດວ່າຈະໄດ້ເງິນຈາກການອອກຈຳຫນ່າຍຮຸ້ນຄັ້ງນີ້ປະມານ119ຕື້ກີບ.

ບໍລິສັດ ພູສີກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການວຽກງານ ວິສະວະກໍາການກໍໍ່ສ້າງແບບຄົບວົງຈອນ (Design and Engineering Procurement Construction: Design and EPC) ເຊິ່ງລວມກັບວຽກດັ່ງນີ້: ວຽກງານການອອກແບບໂຄງສ້າງວິສະວະກໍາ (Design), ວຽກງານຈັດການແບບງານວິສະວະກໍາ (Engineering), ວຽກງານການຈັດຫາວັດສະດຸປະກອບສໍາລັບງານວິສະວະກໍາ (Procurement) ແລະ ວຽກງານກໍໍ່ສ້າງ (Construction).

ບໍລິສັດມີເປົ້າໝາຍໃຫ້ບໍລິການໃນວຽກງານວິສະວະກໍາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນຫຼັກ ເຊັ່ນ: ວຽກກໍໍ່ສ້າງຖະໜົນ ຫົນທາງ, ຕ້ານເຈື່ອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆ.

ທ່ານ ສີພອນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ພູສີຫຼວງພະບາງກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວ-ທາງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໃນປີ 1997 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 10ຕື້ກີບ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍດໍາເນີນກິດຈະການກໍໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ບໍລິສັດມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຈົນກ້າວມາເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິສະວະກໍາການກໍໍ່ສ້າງຂັ້ນແນວໜ້າໃນເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ຈົນ ມາຮອດປີ 2009 ທ່ານ ສີທອງ ພົມມະຈິດ (ທໍ່ານ ສີທອງ) ເຊິ່ງເປັນນັກທ ລະກິດໜຸ່ມຜູ້ມີວິໄສທັດ ໄດ້ເຂົ້າມາສືບທອດຂະຫຍາຍຕໍໍ່ໃນວຽກງານກໍໍ່ສ້າງຂອງບໍລິສັດ ໂດຍການໂອນຖ່າຍກິດຈະການຈາກທ່ານ ສີພອນ ໂດຍຍັງໃຊ້ຊື່ເດີມເປັນບໍລິສັດ ພູສີຫຼວງພະບາງກໍສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວ-ທາງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ . 

ໃນປັດຈຸບັນບໍລິສັດໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ບໍລິສັດ ພູສີກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ ເພື່ອຂະຫຍາຍຂອບເຂດ ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິສະວະກໍາການກໍໍ່ສ້າງແບບຄົບວົງຈອນ ແລະ ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຕໍໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.