Header Ads

ປະຊາຊົນໂທແຈ້ງດ່ວນ1510 ເລື່ອງສິນຄ້າບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຫຼາຍທີ່ສຸດ
ເປັນເວລາກວ່າ 1 ປີ ທີ່ກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໄດ້ ເປີດສາຍດ່ວນ 1510 ເພື່ອຮັບຟັງປະຊາຊົນແຈ້ງ ທຸກບັນຫາການເອົາປຽບທາງການຄ້າ.  ຈາກການສັງລວມມາຮອດປັດຈຸບັນບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນລາຍງານມາຫຼາຍແມ່ນເລື່ອງສິນຄ້າບໍ່ມີຄຸນະພາບ.

ທ່ານ ຂວັນໃຈ ອ່ຽມສຸດທິ ຮອງຫົວຫນ້າກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກ່າວວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ເປີດບໍລິການສາຍດ່ວນ ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ 1510  ເຫັນວ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກປະຊາຊົນ ຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງໄດ້ແຈ້ງເຂົ້າມາວ່າຖືກເອົາປຽບທາງການຄ້າ, ການບໍລິການ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສຳລັບກົນໄກ ການແກ້ໄຂບັນຫາດ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຖ້າມີສາຍລາຍງານເຂົ້າມາ ເປັນບັນຫາເລັ່ງດ່ວນ ກົມການຄ້າພາຍໃນຈະປະສານຫາພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງ ແລະ ປະສານຫາຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ລົງໄປແກ້ໄຂໃນຈຸດນັ້ນເລີຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທັນການ ແລະ ໄວ ຖືວ່າແກ້ໄຂກັບມື້ ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວເຮົາໄດ້ສ້າງກົນໄກການປະສານງານເພື່ອແກ້ໄຂໄວ້ແລ້ວ. ສ່ວນບັນຫາທີ່ບໍ່ເລັ່ງດ່ວນເຮົາກໍ່ຈະປະສານຫາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ  ຫຼື ຈະເກັບກຳ ລາຍລະອຽດຫຼືຫຼັກຖານກ່ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນລາຍງານເຂົ້າມາ

ໃນຕໍ່ໜ້າຈະປັບປຸງໃຫ້ ສາຍດ່ວນ 1510 ທັງບັນທຶກຂໍ້ມູນໄດ້ທັງ ສາມາດໂທເຂົ້າຫາຜູ້ຮັບຜິດຊອບ(ພະນັກງານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ)ໂດຍກົງນັ້ນເລີຍ  ເນື່ອງຈາກ ປັດຈຸບັນ ສາຍດ່ວນ 1510 ພຽງແຕ່ສາມາດໂທເຂົ້າໄດ້ໃນວັນ ແລະ ໂມງລັດຖະການ, ທ່ານ ຮອງຫົວຫນ້າກົມກ່າວ.

ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຍັງຮຽກຮ້ອງເຖິງພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ ຖ້າຫາກພົບກໍລະນີ ຖືກເອົາປຽບທາງການຄ້າ, ເຫັນສິນຄ້າບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ອື່ນໆ ກໍ່ສາມາດໂທເຂົ້າມາສາຍດ່ວນປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້  ໃນກໍລະນີຮີບດ່ວນ ຕ້ອງແກ້ໄຂກັບທີ່ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາຈະປະສານຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງ ເພື່ອລົງຕິດຕາມຢ່າງທັນການ  ເຊິ່ງຈະເປັນວຽກງານໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂສະພາບການຄ້າຂາຍໃຫ້ຖືກລະບຽບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ.

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.