Header Ads

ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ນັບແຕ່ ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ

ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ນັບແຕ່ ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ທີທັງໝົດ 7 ທ່ານ. ໃນນັ້ນ ມີຮັກສາການປະທານປະເທດ 1 ທ່ານ. ແຕ່ລະທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ແລະ ໄລຍະເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານມີດັ່ງນີ້.

ປະທານປະເທດຄົນປະຈຸບັນ ຄົນທີ 6
ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍຣະຈິດ
ແຕ່ວັນທີ 20 ເມສາ 2016 ເຖິງປະຈຸບັນ
ປະທານປະເທດ ຄົນທີ 5: ທ່ານ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ
ແຕ່ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2006 ຫາ ວັນທີ 20 ເມສາ 2016
ວາລະທັງໝົດ 9 ປີ ແລະ 317 ວັນ
ປະທານປະເທດ ຄົນທີ 4:ທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
ແຕ່ວັນທີ 24 ກຸມພາ 1998 ຫາ ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2006
ວາລະທັງໝົດ 8 ປີ ແລະ 104 ວັນ
ປະທານປະເທດ ຄົນທີ 3: ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ
ແຕ່ວັນທີ 25 ພະຈິກ 1992 ຫາ ວັນທີ 24 ກຸມພາ 1998
ວາລະທັງໝົດ 5 ປີ ແລະ 91 ວັນ
ປະທານປະເທດ ຄົນທີ 2: ທ່ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ
ແຕ່ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 1991 ຫາ ວັນທີ 21 ພະຈິກ 1992
ວາລະທັງໝົດ 1 ປີ ແລະ 98 ວັນ
ຮັກສາການປະທານປະເທດ ຄົນທີ 1: ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ
ແຕ່ວັນທີ31 ຕຸລາ 1986 ຫາ ວັນທີ 15 ສິງຫາ 1991 
ວາລະທັງໝົດ 4 ປີ ແລະ 288 ວັນ
ປະທານປະເທດ ຄົນທີ ທຳອິດ: ທ່ານ ສຸພານຸວົງ
ແຕ່ວັນທີ 2 ທັນວາ 1975 ຫາ ວັນທີ 15 ສິງຫາ 1991
ວາລະທັງໝົດ 15 ປີ ແລະ 256 ວັນ

No comments

Powered by Blogger.