Header Ads

ລັດຖະສາດ ອີກສາຂາວິຊາທີ່ຫນ້າສົນໃຈ! ອ່ານລະອຽດກ່ອນຕັດສິນໃຈເລືອກວິຊາຮຽນ ເພາະມັນຄືອະນາຄົດຂອງເຈົ້າໃນອີກ20-30ປີຂ້າງຫນ້າ


ປັດຈຸບັນ ກະແສ ການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ສາຂາວິຊາຕ່າງໆຂອງນັກຈຽນທີ່ຈົບມໍ7 ກຳລັງເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ໄປທາງໃດກໍໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າຮອດເວົ້າເຖິງ... ຊິຮຽນຫຍັງນໍ?ຮຽນຢູ່ໃສ; ຂະນທີ່ການສອບສັງເຂົ້າມຊ ກໍຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດນີ້.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນວັນທີ 7-9 ກໍລະກົດນີ້ ກໍຈະມີງານສົ່ງເສີມການສຶກສາ ເພື່ອແນະນຳສ່ອງທາງການເລືອກວິຊາຮຽນ, ຕະຫຼາດແຮງງານໃນອະນາຄົດ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງໆໄດ້ຕັດສິນໃຈແລະທົບທວນໃຫ້ດີ ກ່ອນຈະເລືອກຮຽນ ເພາະການຕັດສິນໃຈໃນວັນນີ້ ຈະມີຜົນຕໍ່ອະນາຄົດຂ້າງຫນ້າອີກ20-30 ຢ່າງລິກລຽງບໍ່ໄດ້. 
ທີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າການເລືອກວິຊາຮຽນຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ຖືກກັບທ່າອ່ຽງຕະຫຼາດເແຮງງານ  ຫລື ຮຽນຕາມກະແສ ເຮັດໃຫ້ບາງສາວິຊາ ຄົນຈົບມາຈົນລົ້ນຕະຫລາດຮອງຮັບ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມບາງສາຂາວີຊາ ຄວາມຕ້ອງການຫລາຍ ແຕ່ປີຫນື່ງຈົບອອກມາບໍ່ຮອດ20 ຄົນກະມີ?

ມື້ນີ້ແອັດເລີຍຈະມາແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກ ພາກວິຊາລັດຖະສາດ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ວ່າຮຽນກ່ຽວກັບຫຍັງຈົບໄປແລ້ວເໝາະກັບວຽກຂົງເຂດໃດແດ່.
ແຕ່ເທົ່າທີ່ແອັດຮູ້ມາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຍີ່ປຸ່ນຫຼາຍຄົນ ຈົບສາຂານີ້ມາ.
ລັດຖະສາດ ໝາຍເຖິງການສຶກສາດ້ານການເມືອງ, ການປົກຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານພາກລັດ. ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານລັດຖະສາດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານການບໍລິຫານປົກຄອງລັດ, ວິເຄາະ ຈຸດດີ-ຈຸດອ່ອນ ຂອງລະບົບການປົກຄອງຕ່າງໆ ແລະ ສຶກສາບັນດາພຶດຕິກຳຂອງມະນຸດທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຮູບແບບການປົກຄອງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຮັບປະກັນ ສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍສັນຕິຂອງຄົນໃນສັງຄົມ.

ສາຂານີ້ຮຽນກ່ຽວກັບ ບັນດາກົດໝາຍທີ່ເປັນເຄື່ອງມືໃນການປົກຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານລັດ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ກົນໄກການປົກຄອງ ລວມທັງ ວິທະຍາສາດການເມືອງ, ລະບອບການເມືອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ທິດສະດີການບໍລິຫານລັດ. ໃນນັ້ນ, ນັກສຶກສາຈະໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບ ບັນດາຫຼັກການທາງດ້ານກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດເປັນຕົ້ນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສຶກສາກ່ຽວກັບ ສະພາວະຂອງການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງນັກປົກຄອງອີກດ້ວຍ.

ມີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະລະບົບການປົກຄອງ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງດ້ານກົດໝາຍເຂົ້າໃນການປົກຄອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.ສ້າງບັນດານິຕິກໍາທາງດ້ານການເມືອງການປົກຄອງລວມທັງການສ້າງບັນດາເອກະສານທາງດ້ານການປົກຄອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ແຈ້ງການ, ໜັງສືສະເໜີ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ. ມີທັກສະດ້ານການເປັນຜູ້ນໍາ ເພື່ອການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ການບໍລິຫານລັດ.

ຜູ້ທີ່ີຮຽນຈົບລັດຖະສາດຈະມີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະລະບົບການປົກຄອງ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງດ້ານກົດໝາຍເຂົ້າໃນການປົກຄອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ສ້າງບັນດານິຕິກໍາທາງດ້ານການເມືອງການປົກຄອງລວມທັງການສ້າງບັນດາເອກະສານທາງດ້ານການປົກຄອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ແຈ້ງການ, ໜັງສືສະເໜີ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງ. ມີທັກສະດ້ານການເປັນຜູ້ນໍາ ເພື່ອການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ການບໍລິຫານລັດ.

ສ່ວນຈົບແລ້ວຈະໄປເຮັດຫຍັງ ຫລື ອາຊີບໃດແດ່ທີ່ເຂົ້າກັບລັດຖະສາດ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ:  ເປັນນັກວິຊາການ ແລະ ນັກບໍລິຫານ ໃນຂົງເຂດນິຕິກໍາທາງດ້ານການປົກຄອງຕາມບັນດາສໍານັກງານ, ອົງການ ແລະ ຫ້ອງການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກະຊວງພາຍໃນ, ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສາມາດເປັນຜູ້ຊ່ວຍທາງດ້ານນິຕິກໍາໃນພາກເອກະຊົນອີກດ້ວຍ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ https://www.collegemajors.la
ແລະ Facebook/ພາກວິຊາລັດຖະສາດ Political Science

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.