Header Ads

ມື້ນອື່ນ 20 ກໍລະກົດ ເປັນມື້ພັກທາງລັດຖະການ ທ່ານໄດ້ຮັບສິດທິຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່?ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເລກທີ 31/ສພຊ ລົງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2013 ໄດ້ກຳນົດເອົາວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຄື ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 1955 ແລະ ໃຫ້ຖືເອົາວັນດັ່ງກ່າວເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະ ເປັນວັນພັກລັດຖະການຂອງແມ່ຍິງລາວ.

ກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໂດຍຫຍໍ້:
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ ທີ່ເຕົ້າໂຮມແມ່ຍິງທຸກຊັ້ນຄົນ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ທີ່ມີນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ມີຄວາມຫ້າວຫັນເສຍສະຫຼະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ລວມ ເພື່ອປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ກອບກູ້ເອກະລາດ ອະທິປະໄຕຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.


ອົງການຈັດຕັ້ງນີ້ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ໃນທ່າມກາງແປວໄຟສົງຄາມແຫ່ງການປະຕິວັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເປັນຕົ້ນ: ໄລຍະຕໍ່ສູ້ກັບພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງ, ໄລຍະຕໍ່ສູ້ຕ້ານການແຊກແຊງຮຸກຮານຂອງຈັດກະພັດອາເມຣິກາ, ກໍ່ຄືໄລຍະປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຢ່າງສົມບູນ ແລະ ສະຖານະນາເປັນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975.

ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈາກບັນດາໜ່ວຍຍຸວັນນາລີ, ໜ່ວຍແມ່ນັກຮົບ, ເອື້ອຍນັກຮົບ ເຊິ່ງກຳເນີດຂຶ້ນແຕ່ໄລຍະຕົ້ນສະໄໝຕໍ່ຕ້ານຈັດກະພັດລ່າເມືອງຂຶ້ນຝຣັ່ງເປັນຕົ້ນມາ.
ປີ 1955 ພັກເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ (ໜ່ວຍຍຸວັນນາລີ, ໜ່ວຍແມ່ນັກຮົບ, ເອື້ອຍນັກຮົບ) ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວກວ້າງຂວາງຢູ່ຕາມບ້ານຢາຍທຸກແຫ່ງໃນເຂດພື້ນຖານຂອງການປະຕິບັດ, ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຄວນຈະມີການຈັດຕັ້ງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງເພື່ອຄຸ້ມຄອງນຳພາ ຫຼື ບໍລິຫານງານລວມ. ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງທຳອິດຕັ້ງຊື່ວ່າ: ໜ່ວຍຄົ້ນຄວ້າວຽກງານແມ່ຍິງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການໂດຍພັກປະຊາຊົນລາວໃນວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 1955.

ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໜ້າທີ່ປະຫວັດສາດ ໃນການປະກອບສ່ວນເພື່ອກອບກູ້ເອກະລາດ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ "ໜ່ວຍຄົ້ນຄວ້າວຽກງານແມ່ຍິງ" ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ "ສະມາຄົມແມ່ຍິງລາວຮັກຊາດ" ໃນປີ 1956, ແລະ ປ່ຽນມາເປັນ "ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ" ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ I ປີ 1984.
ພາຍຫຼັງໄດ້ປະກາດການສ້າງຕັ້ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ນັບມື້ນັບມີບົດບາດພົ້ນເດັ່ນໃນການປະຕິບັດພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຕົ້ນປີ 2011 ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວມີສະມາຊິກຈຳນວນ 958,717 ຄົນ ທີ່ນອນຢູ່ໃນລະບົບການຈັດຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງເຖິງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວທົ່ວປະເທດ.


ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວທົ່ວປະເທດ 5 ປີໃດຈະຈັດຂຶ້ນເທື່ອໜຶ່ງ ເພື່ອເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດໃໝ່, ວາງເປົ້ນໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ກຳນົດແຜນປະຕິບັດງານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການເມືອງ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະຂອງແມ່ຍິງ. ການເຄື່ອນໄຫວຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແມ່ຍິງຢ່າງຮອບດ້ານ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດເປັນແຜນງານ, ໂຄງການພັດທະນາແມ່ຍິງ, ເປັນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ແລະ ໄດ້ມີການປັບປຸງເນື້ອໃນ, ຮູບການ, ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ສະຫະພັນແມ່ຍິງໄດ້ນຳພາແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນໃນທົ່ວປະເທດສ້າງຜົນງານປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດພາລະບົດບາດໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງແມ່ຍິ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍເທື່ອລະກ້າວ.


ໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຄື ຄັ້ງທີ VII ທີ່ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 20-21 ຕຸລາ 2015 ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເລືອກເອົາຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ສະໄໝທີ VII ຈຳນວນ 53 ທ່ານ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກໄດ້ເປັນເອກະພາບເລືອກຕັ້ງເອົາທ່ານ ປອ. ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ເປັນປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ເລືອກເອົາຮອງປະທານຈຳນວນ 4 ທ່ານຄື: ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ, ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ, ທ່ານ ນາງ ບົວຈັນ ສີຫານາດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສິລິກິດ ບຸບຜາ. 

ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວິໄສທັດພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ເຊິ່ງມີ 8 ແຜນງານ, 34 ໂຄງການພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ, ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຕິດພັນກັບຄຳຂວັນຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຄື: "ພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາປະເທດຊາດ" ແລະ ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ "ພົນລະເມືອງດີ, ພັດທະນາດີ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວດີ.

ດັ່ງນັ້ນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈຶ່ງແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໜຶ່ງໃນລະບົບການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, ເປັນອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ.ລາວ

ບົດຄວາມ: iJobs.la 

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.