Header Ads

2017 ອັດຕະປື ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຂອງລັດ 637,62 ຕື້ກີບ


ທ່ານ ແສງດາວ ຈັນດາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ​ໃນປີ 2017 ນີ້, ແຂວງ ອັດຕະປື ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ ຂອງ ລັດທັງໝົດ 637,62 ຕື້ກີບ ເຂົ້າໃສ່ໂຄງການຕ່າງໆ ຈຳນວນ 112 ໂຄງການ, ໃນນີ້ທຶນພາຍໃນ 560,02 ຕື້ກີບ, ທຶນຕ່າງປະເທດ 77,6 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າອະນຸມັດໃນປີ 62,63 ຕື້ກີບ, ທຶນພາຍໃນ 40,63 ຕື້ກີບ, ທຶນຕ່າງປະເທດ 22 ຕື້ກີບ.
 

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ແມ່ນໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ການສຳລະທັງໝົດ 79 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 33,63 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 54% ຂອງແຜນການ, ທຶນພາຍໃນ 30,18 ຕື້ກີບ, ທຶນ ຕ່າງປະເທດ 3,45 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ ບ້ວງທຶນປົກກະຕິຈໍານວນ 101 ໂຄງການ ມູນຄ່າລວມ 580,07 ຕື້ກີບ, ທຶນພາຍໃນ502,47 ຕື້ກີບ, ທຶນຕ່າງປະເທດ 77,6 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າທຶນອະ ນຸມັດໃນປີ 56,75 ຕື້ກີບ, ທຶນພາຍໃນ 34,75 ຕື້ກີບ, ທຶນຕ່າງປະເທດ 22 ຕື້ກີບ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນການສຳລະທັງໝົດ 75 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 29,93 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 53% ຂອງແຜນການ, ທຶນພາຍໃນ 24,48 ຕື້ກີບ, ທຶນຕ່າງປະເທດ 3.45 ຕື້ກີບ, ບ້ວງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 6 ໂຄງການມູນຄ່າ 34,35 ຕື້ກີບ, ທຶນພາຍໃນ 34,35 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າທຶນອະນຸມັດໃນປີ 4,44 ຕື້ກີບ, ທຶນພາຍໃນ 4,44 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 77% ຂອງແຜນການ, ບ້ວງຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ບ່ອນທຳມາຫາກິນຖາວອນ ມີຈຳນວນ 5 ໂຄງການ  ມີມູນຄ່າ 23,19 ຕື້ກີບ, ທຶນພາຍໃນ 23,19 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າອະນຸມັດໃນປີ 1.44 ຕື້ກີບ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການສຳລະ 1 ໂຄງການມູນຄ່າ 260 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 18% ຂອງແຜນການ.ສ່ວນໂຄງການໜີ້ສິນ ຫລື
 ໂຄງການສຳເລັດ 100% ແລະ ສິ້ນສຸດສັນຍາ 12 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າລວມ 41,45 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າທຶນອະນຸມັດໃນປີ 8,02 ຕື້ກີບ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການສຳລະ ທັງໝົດ 12 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 8,02 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນການປີ.------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.