Header Ads

ປະກາດ! ເປີດຮັບສະໝັກທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ສົກຮຽນ 2017 ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ-ຫຼັກສູດນານາຊາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ (Bach Khoa University) -ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ມີຈຸດປະສົງ ຢາກສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນທົ່ວໂລກກໍ່ຄືນັກຮຽນລາວ, ເວົ້າລວມແມ່ນທາງດ້ານການສຶກສາ ແລກປ່ຽນປະເພນີວັດທະນະທຳ, ສົ່ງເສີມດ້ານພາສາອັງກິດ ຂອງນັກຮຽນລາວ, ແລະການສຶກສາໃນຫຼັກສູດນານາຊາດ, ຫຼືເວົ້າສະເພາະແມ່ນເພື່ອຮ່ວມກັນກ້າວຂຶ້ນສູ່ AEC ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເພື່ອພາກພື້ນ ASEAN ທີ່ໝັ້ນຄົງ.


ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ (Bach Khoa University) ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເປັນເຖິງຂັ້ນນຜູ້ນຳາທາງດ້ານວິຊາການ, ການຄົີ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ວິທະຍາການ, ເປັນສູນກາງ ການຖ່າຍທອດ ເຕັກໂນໂລຊີທີື່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດຫວຽດນາມ. ນອກນັ້ນ BKU ຍັງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກອົງກອນ ABET (USA), HCERES (Europe) ແລະ AUN – QA (Asean). Bach Khoa University ຍັງໄດ້ຖືກຮັບຮອງຄຸນະພາບການສິດສອນຈາກ FIBAA (Switzerland), MOET (Vietnam), ແລະ ISO 9001: 2008. 


ສະນັ້ນ ໃບປະກາດສະນີຍະບັດທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ (Bach Khoa University) ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກຍອມຮັບພາຍໃນປະເທດຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຢູ່ໃນ ສະຫະຣັດອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ອາຊີ ແລະບັນດາປະເທດເອີຣົບ.
ທຶນການສຶກສາ ແມ່ນມອບໂດຍ BKU-OISP (Office for International Study Program), ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນໃນຫຼັກສູດນານາຊາດ-ສອນເປັນພາສາອັງກິດ ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ປະເທດຫວຽດນາມ. ໂດຍມີຂໍ້້ມູນກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາດັ່ງລຸ່ມນີ້:
·         ທຶນການສຶກສາ ທີ່ມອບໃຫ້ນັກຮຽນລາວ ແມ່ນລະດັບປະລິນຍາຕີ ສົກຮຽນ 2017-2018 ແລະ ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 31/07/2017

·         ເງືອນໄຂຜູ້ສະໝັກ
  • ເປັນຄົນລາວຖືສັນຊາດລາວ
  • ມີສຸຂະພາບທາງກາຍແລະຈິດໃຈທີ່ສົມບູນ
  • ມີຈຸດປະສົງສະໝັກທຶນປະລິນຍາຕີ
  • ມີຄະແນນເສັງຈົບຊັ້ນຢ່າງຕຳ່ 28 ຄະແນນ
·         ເງື່ອນໄຂຝ່າຍຮັບຜິດຊອບ BKU-OISP
  • ທຶນການສຶກສາທີ່ມອບໂດຍ BKU-OISP ມີທັງໝົດຈຳນວນ 20 ທຶນທົ່ວໂລກ, ມີທຶນ 100, 75, 50, ແລະ 25 ເປີເຊັນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທຶນຄລິກທີ່ນີ້.
  • ທຶນການສຶກສາແມ່ນລວມທັງກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ (ມີ ຮຽນພາສາອັງກິດ, ຮຽນທັກສະ, ຮຽນສິລະປະການ ແລະລອຍນຳ້) ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບປີກຽມມະຫາວິທະຍາໄລຄລິກທີ່ນີ້
  • ທຶນການສຶກສາແມ່ນມີຜົນສະເພາະປີທີ່ກຳລັງສຶກສາ (2ເທີມ), ສຳລັບປີຕໍ່ໄປຕໍ່ໄປແມ່ນຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງເສັງໃຫ້ໄດ້ຄາດໝາຍ: GPA ≥ 70 (ເຕັມ 100). ແຕ່ມະຫາວິທະຍາໄລກໍ່ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ນັກຮຽນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
  • ທຶນການສຶກສາແມ່ນມີຜົນສະເພາະແຕ່ກໍລະນີ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວຮຽນຫຼັກສຸດ 4 ປີ ຢູ່ຫວຽດນາມ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຄລິກທີ່ນີ້
  • ສຳລັບຫຼັກສູດ 2+2 ແມ່ນທຶນການສຶກສາ ຈະມີຜົນນຳໃຊ້ພາຍໃນ 2 ປີທຳອິດຢູ່ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນ, ສຳລັບ 2 ປີສຸດທ້າຍທີ່ສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຮ່ວມມື ຄືຢູ່ອອສເຕເລຍ, ອາເມລິກາ, ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ.
  • ທຶນການສຶກສາແມ່ນບໍ່ໄດ້ ລວມຄ່າກິນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະຄ່າຫໍພັກ.
·         ວິທີການສະໝັກທຶນການສຶກສາ:
ເພື່ອເປັນການສະດວກແລະວ່ອງໄວໃນການປະກອບເອກະສານ ນັກຮຽນສາມາດສະໝັກອອນໄລ ໂດຍຄລິກເຂົ້າລິກນີ້.
o   ສະໝັກອອນໄລແມ່ນຟຣີສຳລັບທຸກຄົນ
o   ຜູ້ກ່ຽວຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕື່ມໃສ່ບ່ອນວ່າງຢ່າງຄົບຖ້ວນ
o   ຜູ້ກ່ຽວສາມາດສົ່ງແບບຟອມສະໝັກພ້ອມເອກະສານຂ້າງລຸ່ມ ຫຼືສົ່ງກ່ອນກໍ່ໄດ້
o   ຖ້າເອກະສານຍັງບໍ່ຄົບກໍ່ສາມາດສົ່ງໄປທີ່ admission.la@oisp.edu.vn:
ເອກະສານທີ່ຕ້ອງສົ່ງມີຄື:
- ສຳເນົາໜັງສືຜ່ານແດນ
- ສຳເນົາໃບປະກາດເສັງຈົບຊັ້ນອຸດົມສຶກສາ
- ສຳເນົາໃບຄະແນນເສັງຈົບຊັ້ນ
- ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນອື່ນໆ ລວມທັງພາສາອັງກິດ (ຖ້າມີ)
ມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາ ຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານພາຍຫຼັງແບບຟອມສະໝັກໄດ້ສົ່ງ
ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມຂ້ອງຄາໃຈ ຕິດຕໍ່່ຫາ admission.la@oisp.edu.vn ຫຼື Whatsapp +84 9313 431 83
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລບັດຄວາມ ເຂົ້າໄປທີ່ www.oisp.bku.edu.vn/la

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.