Header Ads

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີນັກຮຽນມໍ 7 ເສັງໄດ້ ຄະແນນ 7 ທຸກວິຊາ 3 ຮ້ອຍກວ່າຄົນ

ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ( ມ.7) ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ມີນັກຮຽນເກັ່ງຮອບດ້ານທີ່ເສັງໄດ້ຄະແນນ  7 ຂຶ້ນໄປທຸກວິຊາຈຳນວນ 317 ຄົນ ເທົ່າກັບ 3. 17%; ສ່ວນຊັ້ນມໍ 4 ມີ 132 ຄົນ ເທົ່າກັບ 1.17%. 

ພິທີຮັບມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນເກັ່ງຮອບດ້ານໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ  ໂດຍການເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ສີຫູນ ສິດທິລືໄຊ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາຄູອາຈານ, ນ້ອງນັກຮຽນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວນະຄອນຫຼວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.4 ມີ  28 ສູນການສອບເສັງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 11,276 ຄົນ ຍິງ 5,541 ຄົນ, ມີທັງໝົດ 6 ວິຊາສອບເສັງຄື: ວິຊາຄະນິດສາດ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ສຶກສາພົນລະເມືອງ ແລະ ພາສາອັງກິດ. ມີນັກຮຽນທີ່ເສັງໄດ້ສົມບູນ ໄດ້ຄະແນນ 5 ຂຶ້ນໄປທຸກວິຊາ ຈຳນວນ 5,988 ຄົນ ຍິງ 3,117 ຄົນເທົ່າກັບ 53.10%. ເສັງໄດ້ຮອບດ້ານແຍກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ນັກຮຽນທີ່ມີຄະແນນສອບສອງຂຶ້ນໄປ 7 ທຸກວິຊາ ຈຳນວນ 132 ຄົນ ຍິງ 90 ຄົນ ເທົ່າກັບ 1.17% ແລະ ນັກຮຽນທີ່ມີຄະແນນສະເລ່ຍໄດ້ 7 ຂຶ້ນໄປທຸກວິຊາ ໂດຍການເອົາຄະແນນປະຈຳປີຮຽນ ແລະ ຄະແນນສອບເສັງມາລວມໃສ່ກັນ ມີຈຳນວນ 356 ຄົນ ຍິງ 267 ຄົນ ເທົ່າກັບ 3.17% ແລະ ຈໍານວນໂຮງຮຽນທີ່ເສັງໄດ້ 100% ມີທັງໝົດ 100 ໂຮງຮຽນ.

ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນ ມ.7 ໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນ 22 ສູນສອບເສັງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 10,016 ຄົນ ຍິງ 5,026 ຄົນ, ມີທັງໝົດ 4 ວິຊາຄື: ວິຊາຄະນິດສາດ, ຟິຊິກສາດ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ແລະ ປະຫວັດສາດ. ມີນັກຮຽນທີ່ເສັງໄດ້ສົມບູນ ໄດ້ຄະແນນ 5 ຂຶ້ນໄປທຸກວິຊາ ຈຳນວນ 6,519 ຄົນ ຍິງ 3,214 ຄົນ ເທົ່າກັບ 65.49%. 

ເສັງໄດ້ຮອບດ້ານແຍກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ນັກຮຽນທີ່ມີຄະແນນສອບເສັງໄດ້ 7 ທຸກວິຊາຂຶ້ນໄປ ຈຳນວນ 317 ຄົນ ຍິງ 167 ຄົນເທົ່າກັບ 3.17% ແລະ ນັກຮຽນທີ່ມີຄະແນນສະເລ່ຍໄດ້ 7 ຂຶ້ນໄປທຸກວິຊາ ໂດຍການເອົາຄະແນນປະຈຳປີຮຽນ ແລະ ຄະແນນສອບເສັງມາລວມໃສ່ກັນ ມີຈຳນວນ 904 ຄົນ ຍິງ 538 ຄົນ ເທົ່າກັບ 9.03% ແລະ ຈໍານວນໂຮງຮຽນທີ່ເສັງໄດ້ 100% ມີທັງໝົດ 64 ໂຮງຮຽນ.
---------------
ແຫຼ່ງຂ່າວ ຈາກໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ ການຄ້າ 

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ

No comments

Powered by Blogger.