Header Ads

ລາວອອກຈາກບັນຊີສີເທົາມາຢູ່ບັນຊີປົກກະຕິ ຂອງການຄຸ້ມຄອງການຟອກເງິນສາກົນສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຖອນອອກຈາກບັນຊີຕິດຕາມ (ບັນຊີສີເທົາ) ຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ(Financial Action Task Force "FATF") ມາຢູ່ບັນຊີປົກກະຕິໄດ້ ໃນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ (FATF Plenary meeting) ປະຈໍາເດືອນ ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ ປະເທດແອັດສະປາຍ ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2017ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຕາມຂໍ້ແນະນໍາຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ.


ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2017ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ)ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີII ປະຈໍາປີ 2017ຂຶ້ນທີ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄຕຟງ,  ພ້ອມນີ້ກໍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາສະມາຊິກຄຕຟງ ກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງ ຄຕຟງ ໂດຍມີຈຸດປະສົງລາຍງານໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກ ຄຕຟງ ຮັບຊາບເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຜ່ານມາກໍຄືມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ I ແລະປຶກສາຫາລືບາງບັນຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງພ້ອມທັງແຜນໃນຕໍ່ໜ້າຂອງສປປລາວກ່ຽວກັບວຽກງານການຕ້ານການຟອກເງິນແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ(AML/CFT).


        ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ກໍແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງສປປລາວທີ່ໄດ້ຖືກຖອນອອກຈາກບັນຊີຕິດຕາມ(ບັນຊີສີເທົາ) ຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ(Financial Action Task Force "FATF")ມາຢູ່ບັນຊີປົກກະຕິໄດ້ໃນກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ (FATF Plenary meeting) ປະຈຳເດືອນມິຖຸນາ 2017 ທີ່ປະເທດແອັດສະປາຍໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2017; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (NRA);ການຮ່ວມມືສາກົນ; ການສ້າງຍຸດທະສາດວຽກງານ AML/CFTແລະອື່ນໆ.


ສປປລາວພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຖືກຖອນອອກຈາກບັນຊີຕິດຕາມ(ບັນຊີສີເທົາ) ຂອງອົງການFATFແລ້ວຍັງຈະສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດNRAໂດຍໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືແລະຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຈາກທະນາຄານໂລກຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນສຳເລັດໄລຍະທີ 1 ແລະພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະທີ 2 ຄາດວ່າການປະເມີນດັ່ງກ່າວຈະສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2018; ຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈະເປັນຂໍ້ມູນສຳຄັນໃນການສ້າງຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບວຽກງານAML/CFT ຂອງສປປລາວ, ທັງໝົດນັ້ນເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ສປປລາວຕົກຢູ່ໃນການຕິດຕາມຂອງສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານAML/CFT ແລະກະກຽມໃຫ້ແກ່ການປະເມີນສປປລາວຮອບດ້ານກ່ຽວກັບວຽກງານAML/CFT (Mutual Evaluation "ME") ໃນປີ 2020. 


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
No comments

Powered by Blogger.