Header Ads

ສືສານມວນຊົນ ສາຍອາຊີບ ທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ! ນັກຮຽນທຸກຄົນຄວນອ່ານ!ສຳລັບ ນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມ ທີ່ກຳລັງວາງແຜນ ຈະເສັງເຂົ້າສາຍວິຊາຕ່າງໆ ມື້ນີ້ ຮັກລາວ ໂທລະໂຄ່ງ ຈະນຳເອົາ ສາຍວິຊາ ທີ່ກຳລັງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. ນັນກໍ່ຄື ສາຂາວິຊາ ສື່ສານມວນຊົນ.

ສຳລັບສາຍວິຊານີ້ແມ່ນຫາກໍ່ສ້າງຕັ້ງໄດ້ສອງປີ ທີ່ໄດ້ແຍກອອກຈາກ ວິຊາ ພາສາລາວ ໃນປີ 2016 ຜ່ານມາ ແລະ ຫລາຍຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າສື່ສານມວນຊົນຮຽນກ່ຽວກັບຫຍັງ .

ມາຮູ້ກັບແບບສັ້ນໆ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍເລີຍເນາະ!
“ພາກວິຊາ ສື່ສານມວນຊົນ ຂຶ້ນກັບ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຮຽນກ່ຽວກັບ ການເປັນນັກຂ່າວ, ພິທີກອນ, ນັກສ້າງຮູບເງົາ, ສະລະຄະດີ, ວາລະສານ, ພາສາສາດ, ບັນນາທິການ, ນັກສືບຂ່າວ, ຊ່າງພາບ, ອອກແບບຕ່າງໆ ແລະມີຫລາຍໃຫ້ເລືອກ ”

ເຊິ່ງປະຈຸບັນເຫັນວ່າວຽກງານ ສືສານມວນຊົນ ກຳລັງເປັນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ມີຫຼາຍໆ ບໍລິສັດ ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂຄສະນາ, ດ້ານຂ່າວ, ການບັນເທີງ  ແລະ ການອອກແບບຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານໃນສາຂານີ້ຫຼາຍ.

ນ້ອງໆທີ່ຍັງຄິດບໍ່ອອກວ່າ ຈະໄປຮຽນຫຍັງກໍ່ລອງສຶກສາສາຍວິຊາ ສາຂາ ສືສານມວນຊົນ ອາດຈະເປັນອີກ ສາຍອາຊີບ ຂອງພວກນ້ອງກໍ່ໄດ້!


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.