Header Ads

ລາວ-ສ.ເກົາຫຼີ ເຊັນສັນຍາສືບຕໍ່ຮ່ວມມືດ້ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສ. ເກົາຫຼີ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2017 ຜ່ານມານີ້ ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ການເຊັນສັນຍາ ແມ່ນລະຫວ່າງ ທ່ານ ສົມພາວ ໄຟສິດ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ກັບ ທ່ານຊັນ ອູ ຈອງ ປະທານ ແລະຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສ. ເກົາຫຼີທັງນີ້ກໍເພື່ອພັດທະນາການບໍລິຫານງານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະເສີມສ້າງຄວາມແຂງແກ່ນໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດທຶນລາວ.ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສ.ເກົາຫຼີດໍາເນີນມາແຕ່ວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2009 ເຊິ່ງໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາການຮວ່ມທຶນລະຫວ່າງ  ທຫລຖືຮຸ້ນ 51%ແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສ.ເກົາຫຼີຖືຮຸ້ນ 49%ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍໃຕ້ສັນຍາວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດສັນຍາຜູກຂາດໃນການບໍລິຫານງານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວເປັນເວລາ 15 ປີ ໂດຍສັນຍາຮ່ວມທຶນແມ່ນມີກໍານົດ 30ປີ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໄດ້ເປີດດໍາເນີນງານຄັ້ງທຳອິດໃນວັນທີ 10/10/2010 ແລະໄດ້ເປີດການຊື້ຂາຍຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 1/11/2011ພາຍໃຕ້ການດໍາເນີນງານຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວຄັ້ງທໍາອິດມີພຽງສອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນຄື: ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ແລະທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ.ປະຈຸບັນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວສາມາດນຳບໍລິສັດເຂົ້າມາຈົດທະບຽນທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໄດ້ 5 ບໍລິສັດຄື: ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດີ້ງລາວ ມະຫາຊົນ ແລະບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ.


ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ.

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.