Header Ads

ຄລີບຄົນທີ່ກໍາລັງທໍ້ກັບຊີວິດຕ້ອງເບິ່ງ !!!


ສໍາລັບຄົນທີ່ກໍາລັງທໍ້, ກໍາລັງເມື່ອຍ, ກຳລັງເບື່ອ, ກໍາລັງໝົດຫວັງ, ກໍາລັງສີ້ນຫວັງ, ກໍາລັງສີ້ນຄິດ, ກໍາລັງຄິດບໍ່ອອກເລື່ອງວຽກ, ກໍາລັງຍ່າງເຕະຝຸ່ນ, ກໍາລັງຍ່າງເຕະຫີນ , ກໍາລັງຢາກກິນເຂົ້າ, ກໍາລັງນອນປ່ວຍເທິງຕຽງ , ກໍາລັງຖຽງກັບເມຍ/ຜົວ, ກໍາລັງກົວເລິ່ມທຸລະກິດໃໝ່,ກໍາລັງໄຝ່ແນວບໍດີ,  ກໍາລັງຄິດບໍ່ອອກ, ກໍາລັງນອກໃຈແຟນ....

ຖ້າເຈົ້າມີອາການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ຫຼື ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກ່າວໝົດ ແນະນໍາເບິ່ງຄລີບວິດິໂອນີ້ ເພື່ອມັນຈະກະຕຸ້ນຕ່ອມແຮງບັນດານໃຈ ຫຼື ໄຟໃນໂຕເຈົ້າອອກມາ ແລະ ຢືນສູ້ຊີວິດ.
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
No comments

Powered by Blogger.