Header Ads

ເຈົ້າໜ້າທີ່ນຳເອົາໄວລຸ້ນ ທີ່ໃຊ້ຮູບຂອງຄົນອື່ນ ໄປຕົ້ມຕຸນທາງອ່ອນລາຍ ມາສຶກສາອົບຮົມ! ເຕືອນໄພທຸກຄົນຢ່າເຮັດຜິດຕິກຳດັ່ງກ່າວ!


ຊຽງຂວາງ: ໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2017 ຜ່ານມາດ ເຈົ້າໜ້າທີ ກຸ່ມ 3​ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ນຳເອົາໄວລຸ້ນ ທີ່ກະທຳຜິດ ທາງອ່ອນລາຍ ໂດຍການເອົາຮູບຂອງຄົນອື່ນ ໄປຫຼອກ ຊື້ຂາຍ ທາງອ່ອນລາຍ ເຮັດໃຫ້ ບຸກຄົນອື່ນ ເສຍຫາຍ ແລະ ຖືກປະຈານ.

ຈາກການສືບສວນ ຜູ່ກະທຳຜິດ ຊື່ນາງ ໝີນ້ອຍ ຍ້ອມຮັບກັບການກະທຳ ທີ່ໄດ້ເອົາຮູບຂອງ ນາງພຸດສະດີ ໄປເປັນຮູບ ໂປຣຟາຍ ວີແຊັດ ຂອງຕົນ ແລະ ເຮັດການກະທຳຜິດດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ນາງໝີນ້ອຍ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸນິຕິພາວະ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈິ່ງໄດ້ ນຳເອົາມາຕັກເຕືອນ.

ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ, ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈິ່ງໄດ້ແຈ້ງເຕືອນ ກັບບັນດາຜູ່ທີ່ມີພຶດຕິກຳຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ ນຳໃຊ້ສື່ອ່ອນລາຍໄປໃນທາງທີ່ຜິດ, ໂດຍສະເພາະການເອົາຮູບ ແລະ ຊື່ສຽງຄົນອື່ນໄປແອບອ້າງ. ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະດຳເນີນການ ຕໍ່ຜູ່ກະທຳຜິດຕາມກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງຢາກແຈ້ງໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ແຊ ພາບຂອງ ນາງພຸດສະດີ ໄດ້ຮັບຊາບວ່າ ຜູ່ກ່ຽວແມ່ນຖືກໃສ່ຮ້າຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕົ້ມຕຸນ ທີ່ນາງ ໝີນ້ອຍເປັນຜູ່ກະທຳ.
ນາງພຸດສະດີ ຜູ່ຖືກກ່າວຫາ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ

No comments

Powered by Blogger.