Header Ads

ປະຊາຊົນ ວອນກວດກາຄືນການເກັບຄ່າບໍລິການຫ້ອງການໆເງິນເມືອງ ແລ້ວບໍ່ມີໃບບິນຮັບເງິນໂດຍຂຽນໃສ່ເຈ້ຍແທນ

ນັບແຕ່ກະຊວງການເງິນ ເປີດສາຍດ່ວນ1519 ເປັນຕົ້ນມາ ປະຊາຊົນກໍໂທແຈ້ງບັນຫາຕ່າງໆຕໍ່ກະຊວງການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ມາໃນອາທິດຜ່ານມາ ກະຊວງການເງິນ ກໍໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່່່ຄຳຖາມແລະຂໍ້ສະເໜີຜ່ານສາຍດ່ວນ 1519 ຫຼາຍເລື່ອງດ້ວຍກັນ.

ສະເພາະມື້ນີ້ ໂທລະໂຄ່ງ ໄດ້ນຳເອົາບັນຫາທີ່ປະຊາຊົນເມືອງບາຈຽງ, ແຂວງຈຳປາສັກສະເໜີໃຫ້ກວດກາຄືນກ່ຽວກັບການເກັບຄ່າບໍລິການເອກະສານຂອງຫ້ອງການໆເງິນເມືອງດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງບໍ່ມີໃບບິນຮັບເງິນໂດຍຂຽນໃສ່ເຈ້ຍ A4?.

ຄຳຊີ້ແຈງ:
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຂະແໜງກວດກາຂອງກະຊວງການເງິນໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາການນຳໃຊ້ໃບເກັບເງິນ ແລະ ໃບຮັບເງິນ ຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງິນວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນສົກປີຜ່ານມາ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 3070/ກງ, ລົງວັນທີ 04 ກັນຍາ 2015 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານກົມກວດກາລົງຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງພະນັກງານໃນຂົງເຂດການເງິນປະຈຳແຂວງຈຳປາສັກ. ຊຶ່ງໃນນັ້ນຄະນະດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການເກັບເງິນຂອງຫ້ອງການໆເງິນເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງຈຳປາສັກ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນພົບປະກົດການຕາມຫາງສຽງດັ່ງກ່າວ.


ຕໍ່ກັບຫາງສຽງດັ່ງກ່າວ, ຜ່ານການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງການໆເງິນເມືອງບາຈຽງ ພົບວ່າໄລຍະຜ່ານມາຢູ່ຫ້ອງການໆເງິນເມືອງບາຈຽງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນປະກົດການທີ່ມີລັກສະນະແບບນັ້ນເທື່ອ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫ້ອງການໆເງິນເມືອງດັ່ງກ່າວຈະຮັບເອົາຫາງສຽງດັ່ງກ່າວເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄືນນຳບັນດາອ້າຍນ້ອງພະນັກງານຜູ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕົວຈິງ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົມອ້າຍນ້ອງພະນັກງານໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມລະບຽບກົດໝາຍວາງອອກເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນທົ່ວສັງຄົມ.

ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນຫາງສຽງດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງການເງິນ ຂໍສະເໜີ ແລະ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເມືອງບາຈຽງແຂວງຈຳປາສັກຫາກພົບເຫັນການເກັບເງິນຄ່າບໍລິການເອກະສານຂອງຫ້ອງການໆເງິິນເມືອງດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງບໍ່ມີໃບບິນຮັບເງິນໂດຍຂຽນໃສ່ເຈ້ຍA4, ມີເອກະສານຫລັກຖານທີ່ເຫັນວ່າພະນັກງານຂະແໜງການເງິນໄດ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ, ມີພຶດຕິກຳສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ມີຫລັກຖານຮັດກຸມ ຊ່ວຍແແຈ້ງ ຫລື ສົ່ງຂໍ້ມູນເອກະສານດັ່ງກ່າວມາຍັງກົມກວດກາກະຊວງການເງິນ, ເບີໂທລະສັບ: 021-416746 ເພື່ອຈະໄດ້ລົງສົມທົບຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນຍຸຕິທຳ.

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.