Header Ads

ວິດີໂອວ່າດ້ວຍ " ອາຊີບ"


ສໍາລັບຄົນທີ່ຄິດວ່າອາຊີບທີ່ຕົນກຳລັງເຮັດຢູ່ຕອນນີ້ເປັນເລື່ອງໜ້າເບື່ອ, ບໍ່ມີຄວາມທ້າທາຍ, ບໍ່ກ້າວໜ້າ, ມີເງິນເດືອນນ້ອຍ, ຕາກແດດ, ຫົວໜ້າບໍ່ເຂົ້າຕາ ແລະ ອີກຫຼາຍຂໍ້ອ້າງ ຫຼື ຖ້າຄົນທີ່ກຳລັງເລືອກອາຊີບນັ້ນກໍບໍ່ດີ ນີ້ກະບໍ່ຄັກ ມາລອງເບິ່ງອາຊີບສອງເອື້ອຍນ້ອງຄູ່ນີ້ ທັງທ້າຍທາຍ, ສ່ຽງ, ໄດ້ເງິນອາດນ້ອຍ, ບໍ່ມີຫ້ອງແອ, ບໍ່ມີໂບນັດ, ບໍ່ມີ Commission , ບໍ່ມີມື້ພັກ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ   ແຕ່ສອງເອື້ອຍນ້ອງຄູ່ນີ້ເຮັດເພື່ອຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດຂອງຊີວິດດ້ວຍອາຊີບ "ຈັບງູຂາຍ"

..... ແລ້ວຊີວິດເຈົ້າມີທາງເລືອກຫຼາຍກວ່າເຂົາທັງສອງ 

ຄິດຍາກຫຍັງທີ່ຈະເລືອກສາຍວິຊາຮຽນ 
ຄິດຍາກຫຍັງທີ່ຈະເລືອກວຽກເຮັດ ທັງໆທີ່ການມີວຽກເຮັດດີກວ່າບໍ່ມີວຽກ ເຖິງເງິນເດືອນນ້ອຍກໍຕາມ
ຄິດຍາກຫຍັງທີ່ຈະຕ້ອງຕາມກະແສ ແລະ ຄົນອື່ນບອກໃນເມື່ອຊີວິດເຮົາເອງ 
ຄິດຍາກຫຍັງທີ່ຈະເລືອກສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກສິ່ງທີ່ເຈົ້າຮັກ ແລະ ຫຼົງໄຫຼ
ຄິດຍາກຫຍັງທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດດ້ວຍການເລືອກສາຍວີຊາຮຽນທີ່ມັນສາມາດເປັນອາຊີບ ແລະ ລ້ຽງເຮົາໄດ້ ເພາະໃນທີ່ສຸດຊີວິດໃນຫ້ອງໂຮງຮຽນມັນເປັນພຽງສ້ຽວໜຶ່ງຂອງຊີວິດຈິງ ຢູ່ນອກຫ້ອງຮຽນ

 ຄິດຍາກຫຍັງ .... ຖ້າຄິດວ່າດີ ກໍລົງມື້ເຮັດເລີຍ !------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
No comments

Powered by Blogger.