Header Ads

ອາຫານເສີມ ເຈສັນ ວິນເຕີ! ໄດ້ຮັບທະບຽນການນຳເຂົ້າ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຈາກກົມອາຫານແລະຢາ! Jason Winters


ອາຫານເສີມ ເຈສັນ ວິນເຕີ! ໄດ້ຮັບທະບຽນການນຳເຂົ້າ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຈາກກົມອາຫານແລະຢາ! Jason Winters
--------------------------------------------------
ໃນໄລຍະປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີບັນຫາ ການໂຄສະນາ ສິນຄ້າ Jason Winter ເກີນຄວາມຈິງ ແລະ ການຂາຍສິນຄ້າ ຂອງປອມ ຈົນເປັນບັນຫາ ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ທາງໜ່ວຍງານພາກລັດໄດ້ສັ່ງໂຈະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ເພາະຫຼາຍເຫດຜົນ ເປັນຕົ້ນ ການອ້າງສັບພະຄຸນ ອາຫານເສີມ Jason Winter ຂອງຜູ່ລັກລອບ ນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ວ່າເປັນຢາ ແລະ ການຂາຍໃນລາຄາທີ່ແພງ.

ບໍລິສັດ ໄຊພິວິດ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ່ດຽວ ຈິ່ງໄດ້ ດຳເນີນ ການເອກສານ ການນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າ Jason Winter ຈາກສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ເຮັດການຂໍທະບຽນນຳເຂົ້າຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2017 ຜ່ານມາ ທາງບໍລິສັດ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ຢ່າງເປັນທາງການໃນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ອາຫານເສີມ ເຈສັນ ວິນເຕີ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຖືກຮັບຮ້ອງ ຈາກ ເຈົ້າຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ທາງ ບໍລິສັດ ໄຊພິວິດ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ່ດຽວ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ,​ ບໍລິສັດ ຈະນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກ ຜູ່ຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄຸນນະພາບ ເທົ່ານັ້ນ. ແລະ ສິນຄ້ານີ້ ແມ່ນອາຫານເສີມ, ບໍ່ແມ່ນຢາ ທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວ ຫຼື ປ້ອງກັນພະຍາດ ຕາມທີ່ ຜ່ານມີ ທີ່ມີຜູ້ໂຄສະນາ ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ສິນຄ້າຊະນິດນີ້ ເປັນ ຊາປະເພດອາຫານເສີມ ບຳລຸງຮ່າງກາຍ ໃຫ້ແຂງແຮງ ເຊິ່ງມີສ່ວນປະສົມຂອງຊາຄຸນນະພາບດີ 90%,​Sinnamum 7% ແລະ Clover 3%.  ທີ່ຜະລິດໂດຍ TRI-SUN International Inc, PO Box 94075, Las Vegas N, USA.

ສະນັ້ນ, ທາງບໍລິສັດ ຈິ່ງຢາກໃຫ້ ທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະ ລູກຄ້າຜ່ານມາ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຈິງ ແລະ ສັັບພະຄຸນຂອງອາຫານເສີມນີ້ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວນຊື້ກັບ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ທີ່ໄດ້ຮັບອານຸມັດ ຈາກບໍລິສັດ ເພື່ອຮັບປະກັນ ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

ທ່ານສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ 021 457888

ໃບຢັ້ງຢືນ ການນຳເຂົ້າອາຫານເສີມ Jason Winter

ໃບອານຸຍາດ ການໂຄສະນາ


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.