Header Ads

ນິທານ "ພໍ່ເຖົ້າກັບລູກເຂີຍເລື່ອງຍົນອາເມລິກາເຮັດເງິນເຮ່ຍມາແຕ່ເທິງຟ້າ "
ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ:
ມື້ໜຶ່ງພໍ່ເຖົ້າກັບລູກເຂີຍພາກັນໄປປ້ານຄູຄັນນາເພື່ອເອົານໍ້າເຂົ້ານາຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ພໍປ້ານໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນແລ້ວ ພໍ່ເຖົ້າເລີຍຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ແລະກໍນັ່ງພັກຜ່ອນທີ່ຄູຄັນນາທີ່ຕົນເອງກັບລູກເຂີຍປ້ານຂື້ນມານັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຢູ່ນັ້ນກໍມີເຮືອບິນ(ຍົນ) ບິນຜ່ານ ພໍ່ເຖົ້າຈິງເວົ້າກັບລູກເຂີຍວ່າ:
ພໍ່ເຖົ້າ: ເຂີຍເອີຍ! ສົມມຸດວ່າ ຍົນອາເມລິກາ ບິນຜ່ານທົ່ງນາເຮົາ ແລ້ວມັນເຮັດກະເປົາເງິນໂດລາຖົງບັກໃຫຍ່ຕົກລົງມາ ມີເງິນໃນກະເປົານັ້ນຫຼາຍລ້ານໂດລາ ເຂີຍ ຊີວ່າແນວໃດ?
ລູກເຂີຍ: ລູກເຂີຍຍັງບໍ່ທັນຕອບຫັຍງ ເພາະກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວປ້ານຄູຄັນໃຫ້ແລ້ວກ່ອນຕາເວັນຕົກດີນ
ພໍ່ເຖົ້າ: ເຂີຍເອີຍ! ສົມມຸດວ່າໃນຖົງທີ່ຍົນອາເມລິກາ ທີ່ມັນເຮັດຕົກລົງມານັ້ນມີເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາ ເຂີຍຊີແບ່ງໃຫ້ພໍ່ເຖົ້າເທົ່າໃດ?
ລູກເຂີຍ: ລູກເຂີຍຕອບກັບທັນທີວ່າ "ໃຫ້ຮ້ອຍໂດລາ"
ພໍ່ເຖົ້າ: ອ້າວ! ໃຫ້ຮ້ອຍໜຶ່ງບໍ?
ລູກເຂີຍ: ແມ່ນແຫຼະ ໃຫ້ຮ້ອຍໜຶ່ງ ເຫຼືອນັ້ນເຮົາເອົາໝົດ!
ພໍ່ເຖົ້າ: ປະໂທ ເຂີຍ! ເງິນບັກຫຼາຍໆ ມຶງໃຫ້ກູຮ້ອຍໜຶ່ງ
ດ້ວຍຄວາມໃຈຮ້າຍພໍ່ເຖົ້າຈິ່ງເອົາດ້າມຊ້ວນຕີກາງຫຼັງລູກເຂີຍ ເພາະລູກເຂີຍແບ່ງເງິນໃຫ້ນ້ອຍໂພດ.
ໃນຂະນະນັ້ນ ແມ່ເຖົ້າກໍມາພໍດີ ແລະ ເຫັນລູກເຂີຍຜິດຖຽງກັບພໍ່ເຖົ້າເລື່ອງແບ່ງເງິນໂດລາ ສຽງດັງທົ່ວທົ່ງນາ! ແມ່ເຖົ້າເລີຍຮ້ອງຮ້າຍວ່າ:
ແມ່ເຖົ້າ: ແມ່ນຜິດກັນຫຍັງ?
ພໍ່ເຖົ້າ : ຕອບກັບວ່າ ບັກເຂີຍມັນແບ່ງເງິນໃຫ້ນ້ອຍໂພດ ເງິນເກັບໄດ້ບັກຫຼາຍໆ
ແມ່ເຖົ້າ: ແມ່ນເງິນອີຫັຍງ ເຖົ້າ!?
ພໍ່ເຖົ້າ: ກະເງິນຍົນອາເມລິກາເຮັດເຮ່ຍລົງມານີ້ແຫຼະ!
ແມ່ເຖົ້າ: ຖາມຕື່ມອີກວ່າ ຢູ່ໃສເງິນຫັ້ນ?
ພໍ່ເຖົ້າ: ຂ້ອຍຖາມເຂີຍວ່າ ຖ້າຍົນອາເມລິກາບິນຜ່ານມາທົ່ງນາເຮົາ ແລ້ວມັນເຮັດຖົງເງິນເຮ່ຍລົງເປັນເປົາ, ຂ້ອຍຖາມເຂີຍວ່າຊີແບ່ງໃຫ້ຂ້ອຍເທົ່າໃດ? ເຂີຍມັນບອກວ່າຊີໃຫ້ແຕ່ຮ້ອຍດຽວ ! ໂທ! ຂ້ອຍກະຂື້ນກັບບາດໂລດແຫຼະ! ... ເງິນບັກຫຼາຍໆໃຫ້ແຕ່ຮ້ອຍດຽວໃຜຊີຍອມ!
ແມ່ເຖົ້າ: ດຽວນີ້ເງິນຢູ່ແຫຼະ!
ພໍ່ເຖົ້າ: ບໍ່ມີ, ຂ້ອຍສົມມຸດວ່າຍົນອາເມລິກາເຮັດເງິນເຮ່ຍ!
ແມ່ເຖົ້າ: ເຈົ້າເປັນບ້າ! ເບິ່ງດູເຂີຍມັນເຈັບຫຼັງຊີຕາຍແລ້ວຍ້ອນໂດລາອາເມລິກາ ເຈົ້າຫັ້ນ!

ທີ່ມາ: ລ້ານລ້ານແຊຣ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ


ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ

No comments

Powered by Blogger.