Header Ads

ລາວ-ສ.ເກົາຫຼີ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືດ້ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສ. ເກົາຫຼີ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2017ຜ່ານມາທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

 ຕາງໜ້າຝ່າຍ ທຫລເຊັນໂດຍທ່ານ ສົມພາວ ໄຟສິດ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ, ຕາງໜ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສ. ເກົາຫຼີ ໂດຍແມ່ນທ່ານຊັນ ອູ ຈອງ ປະທານ ແລະຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສ. ເກົາຫຼີ.

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສ.ເກົາຫຼີດໍາເນີນມາແຕ່ວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2009 ເຊິ່ງໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາການຮວ່ມທຶນລະຫວ່າງ  ທຫລຖືຮຸ້ນ 51%ແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສ.ເກົາຫຼີຖືຮຸ້ນ 49%ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍໃຕ້ສັນຍາວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດສັນຍາຜູກຂາດໃນການບໍລິຫານງານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວເປັນເວລາ 15 ປີ ໂດຍສັນຍາຮ່ວມທຶນແມ່ນມີກໍານົດ 30ປີ. 

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໄດ້ເປີດດໍາເນີນງານຄັ້ງທຳອິດໃນວັນທີ 10/10/2010 ແລະໄດ້ເປີດການຊື້ຂາຍຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 1/11/2011ພາຍໃຕ້ການດໍາເນີນງານຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວຄັ້ງທໍາອິດມີພຽງສອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນຄື: ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ແລະທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ.

  ປະຈຸບັນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວສາມາດນຳບໍລິສັດເຂົ້າມາຈົດທະບຽນທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໄດ້ 5 ບໍລິສັດຄື: ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດີ້ງລາວ ມະຫາຊົນ ແລະບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ. 

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.