Header Ads

"Tourbillon Ride " ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ຄົນເປັນໂລກຫົວໃຈຫ້າມຫຼິ້ນ
ເກັບຂໍ້ມູມມາຝາກສໍາລັບທ່ານໃດມີແຜນໄປທ່ຽວ ຮອງກົງ ຂໍແນະນໍາ ເຄື່ອງຫຼິ້ນຊະນິດໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ "Tourbillon Ride " ທີ່ຮອງກົງ  ແຕ່ເບິ່ງຈາກສະຝາກແລ້ວຄົນທີ່ເປັນໂລກຫົວໃຈ, ຄວາມດັນ, ໃຈຕົກໃຈງ່າຍ ແລະ ອື່ນໆ ຄົງຕ້ອງນັ່ງລໍຖ້າຢູ່ລຸ່ມເບິ່ງໝູ່ຫຼິ້ນຈະດີກວ່າ ເພາະເຫັນສະພາບຕອນຂື້ນ-ລົງແລ້ວເຢັນສັນຫຼັງ.​------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.