Header Ads

ຊົມເຊີຍສະຫວັນນະເຂດ!! ສັ່ງປິດ 74 ໂຮງງານເຟີນີເຈີທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຖານ
 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດທີ່ມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້, ເຟີນີເຈີທັງໝົດຈຳນວນ 526 ແຫ່ງ, ໃນນີ້ ມີໃບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງພຽງແຕ່ 273 ແຫ່ງ ແລະ ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງ 253 ແຫ່ງ. ສຳລັບໂຮງງານທີ່ມີໃບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງນັ້ນ ໂດຍຜ່ານການກວດກາດັດສົມມີໂຮງງານທີ່ໃຫ້ສືບຕໍ່ 56 ແຫ່ງ, ໃຫ້ປັບປຸງ 107 ແຫ່ງ, ຢຸດເຊົາຊົ່ວຄາວອີກ 38 ແຫ່ງ ແລະ ໃຫ້ຍຸບເລີກ-ຮື້ຖອນຈຳນວນ 74 ແຫ່ງ.


 ທ່ານ ທ່ອນແກ້ວ ພຸດທະໄກຍະລາດ ຮອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານເສດຖະກິດ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຸດທີ I ລະຫວ່າງວັນທີ 24-28 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາວ່າ: ວຽກງານກວດກາໄມ້ ເປັນຕົ້ນໄມ້ສະໜາມ II ແລະ III ເຫັນວ່າ: ມີໄມ້ຄ້າງສະໜາມ II ຈຳນວນ 6.344 ກວ່າແມັດກ້ອນ, ສ່ົງໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າແຂວງຈຳນວນ 4.828 ກວ່າແມັດກ້ອນ, ຂາຍອອກ 2.634 ກວ່າແມັດກ້ອນ ຄິດເປັນເງິນ 3,4 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ໄດ້ສຳລະເຂົ້າງົບປະມານເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ.


ສຳລັບໄມ້ຄ້າງສະໜາມ III ຢູ່ໂຮງງານ 129 ແຫ່ງ ຄິດໄລ່ເປັນໄມ້ແປຮູບຈຳນວນ 50.225 ກວ່າແມັດກ້ອນ, ໃນຈຳນວນໄມ້ດ່ັງກ່າວ ເປັນໄມ້ທີ່ເອກະສານແຫ່ຼງທີ່ມາຖືກຖ້ອງຈຳນວນ 47.595 ກວ່າແມັດກ້ອນ. ພົບເຫັນໄມ້ທີ່ບໍ່ມີເອກະສານແຫຼ່ງທີ່ມາ (ໄມ້ຜິດລະບຽບ) ຈຳນວນ 2.630 ກວ່າແມັດກ້ອນ, ມີ 87 ໂຮງງານ ແລະໄມ້ຈຳນວນດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ຢຶດເຂົ້າເປັນຂອງລັດ, ໄດ້ເອີ້ນຜູ້ປະກອບການຈຳນວນ 87 ໂຮງງານມາສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກກ່າວເຕືອນຄິດໄລ່ຄ່າປັບໄໝ ແລະ ພັນທະໄມ້; ແຕ່ໃນຈຳນວນດ່ັງກ່າວໄດ້ມາພົບຄະນະກຳມະການມີ 81 ໂຮງງານ, ອອກໃບສັ່ງມອບເງິນປັບໄໝ, ໃບຄິດໄລ່ເສຍພັນທະມອບ ແລະ ມອບເງິນແລ້ວມີ 17 ໂຮງງານ, ລວມມູນຄ່າ 535 ລ້ານກວ່າກີບ.

 ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາໄດ້ພົບເຫັນການລະເມີດລະບຽບປ່າໄມ້, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສັດນ້ຳ-ສັດປ່າຈຳນວນ 150 ກໍລະນີ, ໃນນີ້ສາມາດຮູ້ຜູ້ກະທຳຜິດ 125 ກໍລະນີດັ່ງນີ້: ກ່ຽວກັບພະນັກງານລັດ 9 ກໍລະນີ ທີ່ຢືນຢັນຜະລິດຕະພັນເອົາໄມ້ຂຶ້ນລົດໄປວາງສະແດງຢູ່ນະຄອນດານັງ ສສຫວຽດນາມ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 16 ແມັດກ້ອນ, ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບ 6 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ຜູ້ປະກອບການໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ໊ 3 ກໍລະນີ, ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ 113 ກໍລະນີ ແລະ ຍັງບໍ່ຮູ້ຜູ້ລະເມີດອີກ 25 ກໍລະນີ, ສາມາດຢຶດພາຫະນະທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້ (ລົດສະແລວ 8 ຄັນ, ລົດດຸດ 3 ຄັນ, ລົດຮຸນໄດ 11 ຄັນ, ລົດໄຖນາ 25 ຄັນ, ລົດໂດຍສານ 1 ຄັນ ແລະ ລົດຈັກ 22 ຄັນ).


ທີ່ມາ: Laos Update  ໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າຂ່າວ


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ

No comments

Powered by Blogger.