Header Ads

ເຊກອງເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາຂາແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຈັດກອງະຊຸມເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ ນີ້ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສີດາ ສຸວັນນະສາຍ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ-ແຂວງເຊກອງ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຂົງເຂດເສດຖະກິດ ຂົງເຂດບໍລິການ, ມີທ່ານ ນາງ ຄຳພວງ ບູລົມ ຮອງຫົວໜ້າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວພາກໃຕ້, ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການຂົງເຂດເສດຖະກິດເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ອຸແກ້ວ ສີພັນດອນ ຫົວໜ້າພະແນກເສດຖະກິດເງິນຕາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວພາກໃຕ້ ໄດ້ກ່າວລາຍງານຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030; ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຄາດໝາຍໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເພື່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານເງິນຕາໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີວິທະຍາສາດຫຼາຍຂຶ້ນ; ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງລະບົບຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ດ້ວຍການຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຖານສາກົນ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນຕົ້ນລະບົບນິຕິກຳ, ລະບົບບັນຊີ, ລະບົບການຊໍາລະ, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ.
ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການທົບທວນຄືນການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 15 ປີຜ່ານມາ ເພື່ອຕີລາຄາຖອດຖອນບົດຮຽນ ພ້ອມທັງສຶກສາຈຸດພິເສດ, ສະພາບຄວາມເປັນຈິງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ, ໃຫ້ເຫັນໄດ້ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການກໍນົດແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາໃນໄລຍະ 10 ປີຕໍ່ໜ້າໃຫ້ເໜາະສົມ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້; ຊຶ່ງເນື້ອໃນຂອງແຜນຍຸດທະສາດທີ່ນໍາມາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ 6 ເນື້ອໃນຄື: ຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ; ການສ້າງຍຸດທະສາດ; ວິໄສທັດ; ເນື້ອໃນຍຸດທະສາດ; ແຜນການ 5 ປີ ແລະ ມາດຕາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ໃນໂອກາດນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການຂອງລະບົບທະນາຄານຕ່າງໆ ທັງນີ້ເພື່ອເປັນການຮັກສາສິ່ງທີ່ເປັນຈຸດດີ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານນໍາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາຂອງ ສປປ ລາວ ມີການພັດທະນາດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.


ພາບ-ຂ່າວ: ພຸດທະສອນ
 
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.