Header Ads

ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ -ກຸ່ມທະນາຄານ BRED ປ່ອຍສິນເຊື່ອເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ EDL GEN 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ຈຳກັດ - ກຸ່ມທະນາຄານ BRED ໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອເງິນກູ້ 20,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ   ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ EDL GEN ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໃນ ສປປ ລາວ.

ພິທີເຊັນສັນຍາສິນເຊື່ອເງິນກູ້ໄດ້ຈັດຂື້ນທີີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ EDL GEN, ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່  ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ຈຳກັດ - ກຸ່ມທະນາຄານ BRED, ທ່ານ David PARROTT.
ພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ມີ ທ່ານ Stephane Mangiavacca, ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຈາກກຸ່ມ      ທະນາຄານ BRED (Paris),  ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງບໍລິສັດ EDL GEN, ກຸ່ມທະນາຄານ BRED        ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ  ພ້ອມທັງຝ່າຍ ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ຈຳກັດ ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ.
ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ ແລະ ທ່ານ David PARROTT ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສ ແລະ ຂອບໃຈມາຍັງ    ຄະນະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ທຸ່ມເທເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລະບົບໂຄງສ້າງການກູ້ຢືມເງິນ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນແຜນວຽກທີ່ດີ ລະຫວ່າງ ສອງອົງກອນ.ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຕໍ່ກັບໜ່ວຍງານຂອງພາກລັດ, ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນຂະແຫນງການ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດສໍາລັບການຜະລິດ, ລະບົບສາຍສົ່ງ ແລະ ການຂາຍໄຟຟ້າເພື່ອຮັບປະກັນການສະຫນອງຢ່າງພຽງພໍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ. ພາຍໃນສົກປີ 2020, ບໍລິສັດ EDL GEN ມີແຜນທີ່ຈະເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 2,400 ເມກາວັດ, ເພີ່ມຂື້ນຈາກປັດຈຸບັນ 1,131 ເມກາວັດ. ການກູ້ຢືມເງິນໃນຈຳນວນ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ     ຈາກທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ຈຳກັດ - ກຸ່ມທະນາຄານ BRED ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງໃນແຜນພັດທະນາຂອງບໍລິສັດ EDL GEN ສໍາລັບການລົງທຶນໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໃນເປົ້າໝາຍການພະລິດໃນປີ 2020.ທ່ານ David PARROTT ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ EDL GEN ໃນຄັ້ງນີ້, ເພາະວ່າ ພວກເຮົາ ເຫັນໃນສັກກາຍະພາບການຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ຫມັ້ນໃຈໃນຄະນະບໍລິຫານງານຂອງບໍລິສັດ EDL GEN ແລະ  ວິໄສທັດໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ. ການກູ້ຢືມເງິນຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນຂີດໝາຍໃນການເລີ່ມຕົ້ນສ້າງສາຍສຳພັນທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີປະສິທິຜົນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ EDL GEN ແລະ ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ   ຈຳກັດ - ກຸ່ມທະນາຄານ BRED”.ທ່ານ David PARROTT ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຈາກການປັບໂຄງສ້າງເງິນກູ້ໃນປະເທດລາວ ໂດຍການນຳໃຊ້ຕົ້ນທືນຈາກທະນາຄານແມ່ (ທະນາຄານ BRED) ຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ.      ການໃຊ້ລະບົບກູ້ຢືມນອກປະເທດທີ່ມາຈາກກຸ່ມທະນາຄານແມ່ (ກຸ່ມທະນາຄານ BRED) ຂອງ ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ຈຳກັດ ແມ່ນມີຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ເງິນກູ້ກ້ອນໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ດີ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດປະເທດລາວ. ຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ຈາກການເຂົ້າເຖິງເງິນກູ້ນອກປະເທດສຳລັບເງິນກູ້ບ້ວງໃຫຍ່ ແມ່ນການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານລາວ - ຝຣັ່ງ ຈຳກັດ ເພື່ອສືບຕໍ່ສະໜອງເງິນກູ້ພາຍໃນໃຫ້ແກ່ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ ແລະ ເງິນກູ້ສ່ວນບຸກຄົນ”------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ

No comments

Powered by Blogger.