Header Ads

ຄຸນປະໂຫຍຂອງດອກຈຳປີຕໍ່ການບຳລຸງຫົວໃຈລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງດອກຈຳປີຄ້າຍກັບດອກຈຳປາ ແຕ່ມີຈຸດຕ່າງກັນທີ່ສັງເກດໄດ້ຄື: ໃບດອກຈຳປາຈະເປັນໃບສີຂຽວເຂັ້ມ ແລະ ມັນກວ່າໃບດອກຈຳປີດອກຈຳປີມີກີບໃຫຍ່ ແລະ ຍາວແຕ່ບາງກວ່າກີບດອກຈຳປາ, ກີບດອກຈຳປີມີສີເຫຼືອງອົມສົ້ມ.

ສັບພະຄຸນທາງຢາ: ດອກ: ໃຊ້ເປັນຢາບຳລຸງຫົວໃຈ, ບຳລຸງປະສາດ, ບຳລຸງເລືອດ, ດອກ: ບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ແລະ ແກ້ໄຂ້, ໄລ່ຍ່ຽວ, ໃບ: ແກ້ໂລກ ເສັ້ນປະສາດ, ຮາກແຫ້ງ ແລະ ເປືອກຫຸ້ມຮາກ: ປະສົມກັບນົມສຳ ລັບບົ່ມຝີ ເນື້ອໄມ້ບຳລຸງປະຈຳເດືອນແມ່ຍິງ, ນໍ້າມັນຈາກດອກທາແກ້ເຈັບຫົວ ແລະ ຕາບວມ.


ວິທີໃຊ້:
- ບຳລຸງຫົວໃຈ: ໃຊ້ດອກ ແຫ້ງມາປຸງເປັນຢາຫອມ
- ຮັກສາໂລກລຳໄສ້ໃຫຍ່ອັກເສບ: ຕຳໃບໃຫ້ລະອຽດແລ້ວຄັ້ນເອົາແຕ່ນໍ້າດື່ມ.
- ຮັກສາຝີ: ນຳຮາກແຫ້ງ ແລະ ເປື້ອກຫຸ້ມຮາກປະສົມກັບນົມສຳລັບບົ່ມຝີ.
- ແກ້ໄຂ້: ໃຊ້ເປື້ອກລຳຕົ້ນຕົ້ມນໍ້າ ດື່ມ.
- ຂັບໄລ່ປະຈຳເດືອນ: ໃຊ້ເນື້ອໄມ້ຕົ້ມນໍ້າດື່ມ.

ທີ່ມາ:  Lao health 
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ

No comments

Powered by Blogger.