Header Ads

ກອງປະຊຸມປະເມີນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລລິການສຸຂະພາບແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍວັນທີ່ 4 ສີງຫາຜ່ານມານີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂະແໜງຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປະເມີນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ດຣ ອຳພອນ ພະລາມມີໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງທັງສອງເມືອງ ແລະ ຄະນະປະສານງານອົງການກາແດງສະວິດເຂົ້າຮ່ວມ.


ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ຂື້ນລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິບັດໂຄງການນັບແຕ່ປີ 2014 ເຖີງປະຈຸບັນ, ໂຄງການແມ່ນເລັ່ງໃສ່ປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມ ພາກປະຕິບັດຕົວຈີງສຳລັບນັກຮຽນພະດຸງຄັນຊຸມຊົນ, ເພີ້ມຄວາມສາມາດໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາຂອງຂະແໜງແມ່ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ເພີ້ມຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການໃຫ້ບໍລິການ ຂອງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ເພີ້ມການເຂົ້າເຖີງຄຸນນະພາບບໍລິຫານ. ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການແມ່ນໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການຈັດຝຶກອົບຮົມພະດຸງຄັນຊຸມຊົນໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ, ຍົກລະດັບຂິດຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງແມ່ ແລະ ເດັກຂັ້ນແຂວງ, ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ການບໍລິການເສື່ອມສານ ແມ່ ແລະ ເດັກໃນຂັ້ນເມືອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖີງຄຸນນະພາບບໍລິການແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ກວດກາ ຕິດຕາມປະເມີນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງໂຄງການ. ວາລະກອງປະຊຸມ ດຣ ອຳພອນ ພະລາມມີໄຊ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຊີ້ນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພ້ອມກັນປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ຄົງຄ້າງ ພ້ອມທັງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຮັດໃຫ້ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງສອງເມືອງ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂື້ນ, ພະນັກງານແພດປະຈຳໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາເປົ້າໝາຍ ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ໃນລະດັບອັນແນ່ນອນ ແລະ ມີອຸປະກອນການແພດ ທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອບໍລິການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ.------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ

No comments

Powered by Blogger.