Header Ads

ບົດຮຽນທີ່ຄວນສຶກສາ! ປະເທດບຸນກາຣີສ້າງຕັ້ງສານພິເສດພິພາກສາບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ອີງຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະເທດບຸນກາຣີ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສານພິເສດເພື່ອພິພາກສາບັນດາກໍລະນີສໍ້ລາດບັງຫຼວງລະດັບສູງ, ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ.


ນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນແຜນການປັບປຸງກົດໝາຍອາຍາ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີບົດບາດຂອງລະບົບຕຸລາການຂອງປະເທດນີ້. 

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບການຕຳນິຕິຕຽນຈາກສະຫະພັນຜູ້ພິພາກສາ ບຸນກາຣີ ແລະ ຈາກບັນດາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ. 

ບັນດາຜູູ້ຄັດຄ້ານມີຄວາມວິຕົກວັງວົນວ່າກົດລະບຽບພິເສດຂອງສານດັ່ງກ່າວອາດຈະມີຄວາມໝາຍດຽວກັບບັນດາຄຳຕັດສິນມີລັກສະນະການເມືອງ, ຫາກບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາແທ້ຈິງ ຍ້ອນຂາດບັນດາການສືບສວນສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍົກເລື່ອງບັນດາຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ເໝາະສົມ.

No comments

Powered by Blogger.