Header Ads

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຢ້ຽມຢາມໂຮງງານອັດແຫ້ງໃບຢາສູບແຂວງຫຼວງພະບາງວັນທີ່ 4 ສິງຫາ 2017  ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢ່າທໍ່ຕູ່ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ,ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ຄົມທະວົງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ,ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຄະນະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງງານອົບແຫ້ງໃບຢາສູບແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຈົ້າຂອງດຽວກັບບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກໍາ ທຣັສໂທບັກໂຄ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດ.ເຊິ່ງຕ້ອນຮັບໂດຍແມ່ນທ່ານ ວູ ລຽນຊົງ ຮອງອໍານວຍການບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກໍາ ທຣັສໂທບັກໂຄ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດ,ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ແລະ ກໍາມະກອນຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ.ພ້ອມນີ້ທ່ານ ວູ ລຽນຊົງ ໄດ້ກ່າວລາຍງານຈຸດປະສົງຂອງການຜະລິດໃບຢາສູບແຫ້ງຂອງໂຮງງານດັ່ງກ່າວ, ກ່ອນອື່ນທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຮງງານອົບແຫ້ງໃບຢາສູບໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ 2007 ໂດຍແມ່ນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ 100%,ມີທຶນຈົດທະບຽນ 9.660.000 ໂດລາ ແລະ ມີອາຍຸການສໍາປະທານ 50 ປີ. ໃນນັ້ນໂຮງງານຜະລິດເປັນກອກສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ 70%,ຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ 30% ແລະ ຮັບຜະລິດປຸງແຕ່ງໃບຢາສູບ,ບໍລິການຜະລິດສໍາເລັດຮູບເປັນກອກຕາມຫຍີ່ຫໍ້ຂອງລູກຄ້າທີ່ມາສັ່ງ.ໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນ 2 ຮູບແບບຄື: ຮູບແບບຜູ່ຜະລິດທາງອ້ອມ ແລະ ຮູບແບບຜູ່ຜະລິດທາງກົງ,ເຊິ່ງຮູບແບບຜູ່ຜະລິດທາງກົງປະກອບມີພະນັກງານລາວ 351 ຄົນ,ຍິງ 106 ຄົນ,ສ່ວນວິຊາການຕ່າງປະເທດ 28 ຄົນ.ການປະຕິບັດໂມງວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ກໍານົດເປັນ 2 ກະຄື: ກະຕອນເຊົ້າ ແລະ ກະຕອນແລງ,ນອກນນັ້ນທາງໂຮງງານຍັງມີສະຫວັດດີການ ແລະ ນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານເຊັ່ນ: ລ້ຽງອາຫານເວລາເຮັດວຽກ,ມີຫ້ອງປະຖົມພະຍາບານພ້ອມຄ່າປິ່ນປົວກໍາມະກອນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນເວລາເຮັດວຽກ,ມີເງິນອາຍຸການ,ເງິນຂະຫຍັນ,ໂບນັດ ແລະ ອື່ນໆໄດ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກ ພ້ອມທັງເກັບຊື້,ນໍາເຂົ້າໃບຢາສູບມາຜະລິດປຸງແຕ່ງເພື່ອສົ່ງອອກຄື: ບໍລິສັດມີສວນກ້າເອງເພື່ອຈັດສົ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນເຖິງພື້ນທີ່ປູກ,ປະຊາຊົນຜູ່ມີເງື່ອນໄຂແມ່ນບໍລິສັດຈະສະໜອງແກ່ນຢາສູບໃຫ້ ແລະ ອຸປະກອນກ້າເບ້ຍ ພ້ອມທັງຄິດໄລ່ຄ່າແຮງງານໃຫ້ຕື່ມ. ນອກຈາກນີ້ຍັງສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ສາມາດບໍລິການກ້າເບ້ຍສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ.ສະເພາະແຂວງຫຼວງພະບາງໃນແຕ່ລະປີຕາມແຜນຂອງບໍລິສັດແມ່ນໃຫ້ໄດ້ 3.000 ເຮັກຕ່າ.ດ້ານການຜະລິດທາງໂຮງງານໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ຫ້ອງຄື: ຫ້ອງຜະລິດ 1 ແຍກປະເພດຢາສູບ-ແຍກສີ,ຫ້ອງເບີ 2 ຜະລິດຕີໃບແຍກກ້ານ-ແຍກໃບຢາສູບ ສາມາດຜະລິດໄດ້ 4.500ກິໂລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ,ຫ້ອງເບີ 3 ຊອຍກ້ານ-ຊອຍໃບ ສາມາດຜະລິດໄດ້ 2.500ກິໂລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຫ້ອງຜະລິດເບີ 4 ຜະລິດເປັນກອກ,ເປັນຊອງສໍາເລັດຮູບ ສາມາດຜະລິດໄດ້ 50.000ກອກຕໍ່ຊົ່ວໂມງ,ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ນໍາເຂົ້າເຄື່ອງຈັກທັນ ສະໄໝຈາກເຢຍລະມັນສາມາດຜະລິດເຜີ້ມໄດ້ 4.000ກິໂລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.ປະຈຸບັນບໍລິສັດໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວປະມານ 2.365ກວ່າໂຕ່ນ,ມູນຄ່າ 354.807 ໂດລາ,ເຊິ່ງແມ່ນການປຸງແຕ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ.ໃນນັ້ນໄດ້ມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເປັນອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ 72.081.536ກີບ,ອາກອນລາຍໄດ້ຂອງເງິນເດືອນ 167.376.482ກີບ,ອາກອນເພີ້ມໄລ່ລຽງ 45.210.268ກີບ,ຄ່າສໍາປະທານທີດິນລັດຕໍ່ປີ 117.824.000ກີບ,ເຊິ່ງຈະໄດ້ເພີ້ມຂື້ນ 5% ໃນທຸກໆ 5 ປີ ແລະ ໃນແຕ່ລະປີແມ່ນໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ່ທີ່ປູກໃບຢາສູບລວມທັງໝົດແມ່ນ 525.000.000ກີບ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ 3 ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຄື: ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ,ພັກ-ລັດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ຈາກນັ້ນທ່ານ ນາງ ປານີ ຢ່າທໍ່ຕໍ່ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາ ໂດຍທ່ານ ໄດ້ຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດກໍ່ຄືໂຮງງານອົບແຫ້ງໃບຢາສູບແຂວງຫຼວງພະບາງ,ນອກຈາກຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນແລ້ວຍັງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ສຸຂະພາບປະຊາຊົນຕື່ມ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຖືພະນັກງານ,ກໍາມະກອນເປັນເໝືອນຄອບຄົວດຽວກັນ ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ທຸກກໍາລັງແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນຕິດພັນກັບກໍາລັງແຮງງານຂອງປະຊາຊົນ,ເປັນຕົ້ນແມ່ນຊາວສວນ,ນອກຈາກໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແລ້ວບໍລິສັດຍັງໄດ້ຖ່າຍທອດວິຊາການດ້ານການປູກໃບຢາສູບໃຫ້ປະຊາຊົນ ໂດຍລວມແລ້ວຖືວ່າບໍລິສັດໄດ້ເຮັດຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ,ມີການປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ.ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຍັງໄດ້ເໜັ້ນຕື່ມວ່າຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວທາງບໍລິສັດຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ້ມ ການປຸກລະດົມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ປະຊາຊົນ,ເຮັດການຜະລິດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ,ໃຫ້ຖືວ່າໂຮງງານເປັນຕະຫຼາດໃຫຍ່ຂອງຊາວສວນ.ທ່ານຍັງໃຫ້ຄໍາໝັ້ນວ່າຈະຍົກເອົາບັນຫາດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງໂຮງງານ,ໃນນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຍົກສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.ຈາກນັ້ນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ໄປຊົມສວນກ້າເບ້ຍຢາສູບ,ຫ້ອງແຍກໃບຢາ,ຫ້ອງອົບແຫ້ງ ແລະ ຫ້ອງຜະລິດສໍາເລັດຮູບ ແລະ ອື່ນໆພາຍໃນໂຮງງານຕື່ມອີກ.ຂ່າວ: ເພັດສາຄອນ ສິມມະວົງ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ

No comments

Powered by Blogger.