Header Ads

ຊາວເນັດສະແດງຄວາມຄິດກ່ຽວກັບພາບເດັກນ້ອຍ ອາຍຸພຽງ 12 ປີເຂົ້າພິທີແຕ່ງງານກັນ !
ຈາກກໍລະນີທີ່ເພຈຕ່າງໆໂພສຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຮູບພາບວ່າ: ເດັກນ້ອຍຍິງຊາຍຄູ່ໜຶ່ງອາຍຸພຽງ 12 ເຂັ້າພິທີແຕ່ງງານຢູ່ກິນກັນແບບຜົວເມຍ ແຕ່ບໍ່ປະກົດມີຂໍ້ມູນ ຊື່ເດັກທັງສອງ, ຊື່ບ້ານ ແລະ ສະຖານທີ່ແຕ່ງງານ ຫຼື ພາບຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມງານ ເ ແລະ ນັ້ນກໍເປັນທີ່ມາຂອງຊາວເນັດຕັ້ງຄໍາຖາມ ແລະ ສົງໄສວ່າເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງຈິງ ຫຼື ອາດເປັນການປັ້ນເລື່ອງຂື້ນມາ.ທີມງານພະຍາຍາມເບິ່ງຈາກຮູບ ແລະ ອ່ານຄວາມເຫັນແຕ່ຄົນໃນຫຼາຍເພຈເອົາລົງ ຕ່າງໃຫ້ຄວາມເຫັນຄ້າຍຄືກັນວ່າ : ຮູບເດັກນ້ອຍຍິງຊາຍຄູ່ນີ້ແມ່ນການເຮັດແຕ່ງງານແບບກົນ ບໍ່ແມ່ນການແຕ່ງງານກັນແທ້ແບບທີ່ຫຼາຍເພຈພາດຫົວຂ່າວ ເພາະເບິ່ງຈາກໜ້າຕາ, ດັງ, ປາກ ແລະ ໃບຫູ ແລ້ວເດັກທັງສອງມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ເຊິ່ງກໍພໍສັນນິຖານໄດ້ວ່າເປັນເດັກແຝດ ຫຼື ເປັນອ້າຍນ້ອຍກັນນັ້ນເງອ.  ສ່ວນພິທີ ແຕ່ງງານທີ່ຈັດຂື້ນກໍອາດເປັນການແຕ່ງງານແບບກົນຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນບູຮານ ທີ່ເດັກຝາແຝດຕ້ອງໃຫ້ເຮັດພິທີແຕ່ງງານກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກຜີ ຫຼື ສິ່ງບໍ່ດີມາເອົາວິນຍານຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໄປ ເຊິ່ງເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ເຂດຊົນນະບົດເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ.

ສໍາລັບກໍລະນິຂອງເດັກນ້ອຍຍິງຊາຍຄູ່ນີ້ ທີມງານຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນວ່າແມ່ນແຕ່ງງານກົນລວງຕາມປະເພນີ ຫຼື ແຕ່ງງານແທ້ ແຕ່ທ່ານໃດມີຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເຈນ ແລະ ຖຶກຕ້ອງ ລົບກວດປະກວບຄວາມຄິດເຫັນຕື່ມ ຫຼື ສົ່ງ Inbox ໃຫ້ທີມງານ.


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comloading...

No comments

Powered by Blogger.