Header Ads

ຜົນສອບເສັງຮັບເຂົ້າ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ ສົກປີ 2017-18ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ສົກຮຽນ 2017-2018
- ສາຂາວິຊາ: ໄຟຟ້າເຕັກນິກ
- ສາຂາວິຊາ: ເອເລັກໂຕຼນິກ
- ສາຂາວິຊາ: ໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ
- ສາຂາວິຊາ: ການບັນຊີ
- ສາຂາວິຊາ: ເລຂານຸການ
- ສາຂາວິຊາ: ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ
- ສາຂາວິຊາ: ການຕະຫລາດ
- ສາຂາວິຊາ: ການຄ້າສາກົນ

ໝາຍເຫດ:

ນັກສຶກສາທີມີຊື່ຂ້າງເທີງນີ້ ໃຫ້ມາສະເໜີຕົວລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ :

04/09/2017 ຫາ 15/09/2017

ຖ້າກາຍກຳນົດ ຖືວ່າສະລະສິດ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


1 comment:

Powered by Blogger.