Header Ads

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມສະບັບເລກທີ 2196/ຮສສເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມສະບັບເລກທີ 2196/ຮສສ, ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2016 ວ່າດ້ວຍການສ້າງບ້ານພັດທະນາດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບ້ານພັດທະນາດ້ານ ຮສສ ຂອງແຂວງໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງແປກ ລົງເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ບົວພາ ມາລາວົງ ກຳມະການພັກເມືອງ, ເລຂາພັກກຸ່ມຍອດງື່ມ, ມີທ່ານ ນາງ ພົມມາລີ ຈັນພະດີ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງແປກ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງບ້ານພັດທະນາດ້ານ ຮສສ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ມີນາຍບ້ານ, ຄະນະບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີ ທ່ານນາງ ພົມມາລີ ຈັນພະດີ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງແປກໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານເອກະສານທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສ້າງບ້ານພັດທະນາດ້ານ ຮສສ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກົດໝາຍແຮງງານ, ກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ ແລະ ດຳລັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ພ້ອມນັ້ນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບການສ້າງບ້ານພັດທະນາດ້ານ ຮສສ ຂັ້ນເມືອງກໍ່ໄດ້ແນະນໍາແບບຟອມການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິ ດ້ານຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານ ເພື່ອຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊັດເຈນດ້ານວຽກງານ ຮສສ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນກໍາລັງແຮງງານ, ຜູ້ຕ້ອງການຝຶກວິຊາຊີບ, ຜູ້ພິການ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ອື່ນໆ.


ທີ່ມາ: ພະແນກ ຮສສ ແຂວງຊຽງຂວາ/ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comloading...

No comments

Powered by Blogger.