Header Ads

ສັດລ້ຽງ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 10%(ເຊກອງ,ວັນທີ 07/09/2017) ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊີ້ນຳໆພາປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຜະລິດກະສິກຳ (ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ) ເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກໄປຕ່າງແຂວງ ກໍຄືຕ່າງປະເທດເປັນການສ້າງລາຍຮັບມາສູ່ຄອບຄົວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄລຍະ 3 ປີຄື 2015-2017 ສັດລ້ຽງປະເພດຕ່າງໆທົ່ວແຂວງເຊກອງເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າ 10%.

ທ່ານ ເສີມສີ ສຸລິຕະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງເຊກອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ 3 ປີມານີ້ ຂະບວນການຜະລິດກະສິກຳ (ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ) ເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນສະແດງອອກທົ່ວແຂວງມີສັດລ້ຽງປະເພດຕ່າງໆ 2.106.722 ໂຕທຽບໃສ່ 2 ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 12,60% ໃນນີ້ຄວາຍ 30.770 ໂຕເພີ່ມຂຶ້ນ 1,20%; ງົວ 30.605 ໂຕເພີ່ມຂຶ້ນ 14%; ໝູ 153.430 ໂຕເພີ່ມຂຶ້ນ 5%; ແບ້ 33.860 ໂຕເພີ່ມຂຶ້ນ 16%; ສັດປີກ 1.855.770 ໂຕເພີ່ມຂຶ້ນ 14% ແລະ ປາ 2.287 ໂຕເພີ່ມຂຶ້ນ 5%.

ຂະນະດຽວກັນ ຂະບວນການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພືດທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງແຂວງ ກໍເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັ່ງຫວະທີ່ໄວເປັນຕົ້ນແມ່ນກາເຟ, ພືດ-ຜັກ, ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ, ໝາກແໜ່ງ, ມັນຕົ້ນ, ສາລີແຂງ, ຢາງ ພາລາ, ໂສມ, ກ້ວຍ, ຖົ່ວດິນ... ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ການປູກກາເຟທັງໝົດ 13.173 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ໃຫ້ໝາກ 11.243 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 40.730 ໂຕນ, ຜັກກາດຫໍ່-ຜັກກະລ່ຳປີ 134.855 ໂຕນ, ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ 89.168 ໂຕນ, ໝາກແໜ່ງປ່າ 455 ໂຕນ, ສາລີແຂງ 28.374 ໂຕນ, ມັນຕົ້ນ 3.801 ໂຕນ, ກ້ວຍ 2.961 ໂຕນ, ຖົ່ວດິນ 907 ໂຕນ... ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ກວມເອົາຍອດການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງແຂວງໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ເຖິງ 32% ຂອງມູນຄ່າສົ່ງອອກທັງໝົດ 8,18 ລ້ານໂດລາ.


ສ່ວນທິດທາງແຜນການແຕ່ນີ້ຮອດ 2020 ທ່ານ ເສີມສີ ສຸລິຕະ ກ່າວວ່າ: ພັດທະນາຂະແໜງກະສິກຳຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ເພື່ອການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ຫັນການຜະລິດແບບທຳມະຊາດໄປສູ່ການຜະລິດທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີແບບໃໝ່, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງລະບົບຊົນລະປະທານບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ເພື່ອສະໜອງນ້ຳແກ່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ຫັນພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຊຳນານງານລົງແນະນຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ໂດຍໃຫ້ກຸ່ມບ້ານໜຶ່ງ 3-5 ຄົນ ເພື່ອນຳພາປະຊາຊົນເຮັດຕົວຈິງຢູ່ຮາກຖານ.


ຂ່າວ : ສັນຍາ/ຂ່າວເຊກອງ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
No comments

Powered by Blogger.