Header Ads

ຄ່າຈອດຍົນ ທີ່ເດີນບິນວັດໄຕ ແພງຕິດອັນດັບໂລກ! Aero Laosຂໍ້ມູນຈາກເພຈ Aero Laos ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ການໃຫ້ບໍລິການເດີນບິນ ທີ່ສະໝາມບິນວັດໄຕ ແມ່ນແພງຫຼາຍ ແລະ ແພງຕິດອັນດັບຕົ້ນໆ... ນີ້ເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງບໍ່ ທີເຮັດໃຫ້ ຍົນຕ່າງໆ ບໍ່ບິນມາເມືອງລາວ. ບັນຫານີ້ ຖ້າທາງ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ເດີນບິນວັດໄຕ ໄດ້ຮັບຊາບ ກໍ່ຂໍໃຫ້ມີການຊີ້ິແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ນຳແດ.

ໂດຍມີຂໍ້ຄວາມດັ່ງນີ້:

In love Aviation #AeroLaos :" ຢາກກິນຫລາຍ ໄດ້ກິນທໍ່ກ້ອຍ ... ເລື່ອງສະໜາມບິນວັດໄຕ"

ພາບລານຈອດສະຫນາມບິນສາກົນວັດໄຕ ອ້າງວ້າງ ວ່າງເປົ່າ ບໍ່ມີຍົນລົງຈອດ ແຫນ້ນຫນາ ແອອັດ ເຫມືອນ ສະຫນາມບິນປະເທດອື່ນເຂົາ ດັ່ງທີ່ຄວນຈະເປັນ ,ແຕ່ທີ່ແປກ ພວກເຮົາຍັງເກັບຄ່າຈອງບ່ອນຈອດ SLOT BAY BOOKING ເພີ້ມອີກ ຕັ້ງ 100 ໂດລາ ທີ່ຜ່ານມາຫລາຍໆ ປີບໍ່ໄດ້ເກັບຄ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ຄ່າບໍລິການພາກພື້ນດິນທີ່ສະຫນາມບິນວຽງຈັນ ທີ່ "ຕິດອັນດັບແພງທີ່ສຸດແຫ່ງຫນຶ່ງຂອງໂລກ" ຂໍຢ້ຳ "ຕິດອັນດັບແພງທີ່ສຸດແຫ່ງຫນຶ່ງຂອງໂລກ" ຕ້ອງແພງຂຶ້ນຕື່ມ. ຄວນທີ່ຈະບໍ່ເກັບ ຫລື ຍົກເວັ້ນ ເພື່ອດຶງດູດຍົນມາລົງເພີ້ມ ເປັນລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ ທັງພາກບໍລິການການບິນ ໂດຍກົງ ແລະໂດຍທາງອ້ອມສຳລັບທັງພາກການລົງທຶນ ທັງພາກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ !!! ??? ຖ້າບໍ່ຈອງ ບໍ່ຈ່າຍ ເບີ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ມີບ່ອນຈອດແນ່ນອນ ນິລະ.!!!!!!!ນອກນັ້ນຍັງມີການເກັບຄ່າບໍລິການລ່ວງເວລາ ກ່ອນ 6ໂມງ ເຊົ້າ ແລະ ຫລັງ 6 ໂມງແລງອືກ ທັງວັນເສົາອາທິດ ວັນພັກທາງການອີກ ຢ່າງລະ 20% ເພີ້ມ ຕົວຢ່າງລົງວັນເສົາ 18:20 ກັບວັນອາທິດ 19:00 ແມ່ນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າລ່ວງເວລາ ເປັນ 4 ×20%=80% ຂອງຄ່າບໍລິການພາກພື້ນດິນພື້ນຖານທີ່ຄຶດໄລ່ໂຫດຢູ່ແລ້ວ.
ຄ່າບໍລິການພາກພື້ນດິນຂອງຍົນພິເສດ ຍົນສ່ວນຕົວ ຍົນເຊົ່າເຫມົາລຳ ຍົນທີ່ບິນບໍ່ປະຈຳ ກໍແພງກວ່າທີ່ເກັບກັບພວກສາຍການບິນປະຈຳປົກກະຕິນັ້ນ ເຖິງ 500 - 700% ແລ້ວຍັງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າລ່ວງເວລາອີກ !!!!!
ຄວນເຮັດແນວໃດໃຫ້ຄ່າບໍລິການພາກພຶ້ນດິນ ຖືກລົງ ໃຫ້ຍົນພິເສດ ຍົນສ່ວນຕົວ ຍົນເຊົ່າເຫມົາລຳບິນມາລົງຫລາຍໆ ແລະ ເປີດບໍລິການ 24/7 ບໍ່ຕ້ອງເກັບ ຫລື ຍົກເລີກການເກັບຄ່າລ່ວງເວລາ 20% ຕື່ມອີກ, ສົມກັບວ່າເປັນສະຫນາມບິນສາກົນແທ້ ແລະຈະມີຖ້ຽວບິນມາລົງເພີ້ມຂຶ້ນ ລາຍຮັບກໍຈະເພີ້ມຂຶ້ນຕາມຕົວ .....ມີຫລາຍໆຄັ້ງທີ່ຍົນເຂົາຢາກມາແວ່ຄ້າງຄືນ ຫລື ແວ່ ຕື່ມນ້ຳມັນ ຫລື ຢາກມາທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ເມື່ອຖືກສະເຫນີລາຄາຄ່າບໍລິການພາກພື້ນດີນ GROUND HANDLING ອັນມະຫາໂຫດແລ້ວ ເຂົາກໍ່ຍົກເລີກການລົງຈອດວຽງຈັນ ຫລື ຫັນປ່ຽນໄປລົງທີ່ສະຫນາມບິນເພື່ອນບ້ານທີ່ຖືກກວ່າ ເຮັດໃຫ້ບ້ານເຮົາເສຍໂອກາດທີ່ຈະມີລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດ......

ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຮັດການບໍລິການພາກພື້ນດິນມັກຈະກ່າວວ່າເປັນລາຄາຄ່າບໍລິການທີ່ແຂ່ງຂັນແລ້ວ COMPETITIVE PRICE ກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າມຫນເປັນລາຄາແຂ່ງຂັນໄດ້ແນວໃດທີ່ແຂ່ງຂັນໃຫ້ແພງຂຶ້ນ ແທນທີ່ຈະແຂ່ງຂັນໃຫ້ຖືກລົງ ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າເປັນລາຄາແຂ່ງຂັນ
ແລະ ຜູ້ບໍລິການກໍມີຜູ້ດຽວ ແລະ ຜູກຂາດອີກຈະເອີ້ນວ່າເປັນລາຄາແຂ່ງຂັນໄດ້ແນວໃດ.... ມັນເປັນລາຄາສວຍໂອກາດຫລາຍກວ່າ ແລະຈະຖືກຕ້ອງກວ່າ.ຊ່ວງກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນທ້າຍປີ 2012 ກໍມີການຂຶ້ນລາຄາ ເປັນ 3,000% ມາຄັ້ງຫນຶ່ງແລ້ວ ບໍ່ຮູ້ວ່າກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ບວກ ລັດເຊຍ ອາເມລິກາ ແລະ ບວກ ອື່ນໆໆໆ.... ໃນເດືອນກັນຍາ ທີ່ຈະເຖິງນີ້ທີ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ ຄ່າບໍລິການພື້ນຖານພາກພື້ນດິນຈະຂຶ້ນອີກເປັນຈັກພັນເປີເຊັນເພີ້ມອີກ. ຜູ້ເຮັດບໍລິການດ້ານນີ້ຢູ່ສະຫນາມບິນວຽງຈັນ ເພີ່ນບໍ່ມີອັດຕາຄ່າບໍລິການຕາຍຕົວ ເຫມືອນກັບຂອງລາວແອລາຍທີ່ເຮັດບໍລິການທີ່ ຫລວງພະບາງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ປາກເຊ. ບໍ່ຮູ້ວ່າການເກັນຄ່າ ແລະ ອັດຕາຄ່າບໍລິການເພິ່ນໄດ້ປຶກສາ ຂໍອະນຸຍາດ ຫລືໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ກົມການບິນ ຈາກ ກະຊວງ ຈາກ ລັດຖະບານ ຫລືບໍ ເພາະບາງຄັ້ງ ຫນ່ວຍງານ LAA ທີ່ເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນ ກໍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕອບບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ???????

ນີ້ເປັນຂໍ້ຄິດເຫັນຜູ້ທີ່ມັກຮັກວົງການບິນ ສົ່ງມາໃຫ້ເພຈຄົນຮັກການບິນ ຖ້າແມ່ນຕາມທີ່ຜູ້ນີ້ເວົ້າມາ ອັນໃດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກໍ່ຄວນປັບປຸງແກ້ໄຂ ເບິ່ງໄລຍະຍາວແລະອະນາຄົດຂອງຊາດນຳດ້ວຍ.

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
No comments

Powered by Blogger.