Header Ads

BCEL ຢືນຢັນ ປາບປາມບຸກຄົນ ບໍ່ຫວັງດີ ອ້າງຮັບຈ້າງແລ່ນເຂົ້າເຮັດວຽກ!ປະກົດການ ທີ່ເປັນອີກຫາງສຽງ ຂອງການສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກ ຂອງລັດວິສາຫະກິດ ຫຼື ວຽກຂອງອົງກອນຂອງລັດ ຄື ຂ່າວວ່າ ເງິນ ຫຼື ເສັ້ນສາຍ ແມ່ນມັກຈະໄດ້ເຂົ້າວຽກ ກ່ອນ ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ. 

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ກໍ່ເປັນອີກ ບ່ອນເຮັດວຽກ ທີ່ຫຼາຍຄົນປາຖະໜາ ຢາກຈະເຈົ້າໄປເຮັດວຽກ ເພາະເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການດີ,​ ພ້ອມກັບຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ. ບັນດາຂ່າວລື ທີ່ປະຊາຊົນເວົ້າຄືການຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີຫຼັກຖານຊັດເຈນ ເຖິງກຸ່ມຄົນທີ່ ຮັບເອົາເງິນ ເປັນຄ່າຕອບແທນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນໄດ້ວຽກ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງນີ້. ແຕ່ກະແສ ການວິຈານ ເລື່ອງການຈ້າງເຂົາຍັງຄົງ ໜາຫູ ແລະ ຖືກກ່າວຂານຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ທາງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ຈິ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລື້ອຍໆ ເມື່ອທຸກຄັ້ງທີ່ຈະມີການ ຮັບພະນັກງານ.

ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2017 ຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການອີກ ເພາະທາງທະນາຄານ ກຳລັງຈະຮັບເອົາພະນັກງານອີກຈຳນວນຫຼາຍ.

ທາງອຳນວຍການໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ອອກແຈ້ງການ ເປັນຄຳຂາດວ່າ ການຊື້ຈ້າງເຂົ້າເຮັດວຽກ ນັ້ນ ເປັນພຽງຂ່າວລື ເພາະຜ່ານມາຍັງບໍ່ທັນມີຫຼັກຖານການຊື້ຈ້າງເຂົ້າວຽກ ດ້ວຍເງິນຈຳນວນຫຼາຍ ນັບແຕ່ 50 ລ້ານ ຫາ 100 ລ້ານ ດັ່ງທີ່ຫຼາຍໆ ຄົນເວົ້າ ຫຼື ໄດ້ຍິນມາ. ຖ້າບຸກຄົນໃດທີ່ແອບອ້າງ ສາມາດຈ້າງເຂົ້າວຽກທີ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນໄດ້ ໃຫ້ແຈ້ງໄປທີ່ເບີ 021 213200 ຕໍ່ 417 ຫຼື 418 ທາງທະນາຄານ ຈະດຳເນີນຄະດີກັບບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຢ່າງເຖິງທີສຸດ. ເພາະທະນາຄານ ແມ່ນເນັ້ນການຮັບເອົາບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຂົ້າຮ່ວມອົງກອນ ແລະ ຈະບໍ່ມີວັນ  ທີ່ຈະຮັບເງິນຈ້າງຜູ້ສະໝັກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ວຽກ.

ອ່ານແຈ້ງການຂ້າງລຸ່ມ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ... ເພື່ອເປັນການເຮັດການສຳຫຼວດ ຂໍ້ມູນ ກັບພະນັກງານ ທີ່ເຮັດວຽກກັບທະນາຄານການຄ້າປະຈຸບັນ.​ ຈິ່ງຢາກໃຫ້ ທາງ ພະນັກງານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ທົ່ວປະເທດ ຊ່ວຍ ຕອບການສຳຫຼວດ ຂ້າງລຸ່ມແດ່. ຂໍ້ມູນ ທັງໝົດ ແມ່ນຈະເປັນຄວາມລັບ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ ບອກຊື່ຂອງທ່ານ.
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comloading...

No comments

Powered by Blogger.