Header Ads

ທ່ານກຳລັງເປັນທຸກຍ້ອນຄຳເວົ້າຂອງຄົນອື່ນບໍ່?


ມື້ນີ້ ຮັກລາວໂທລະໂຄ່ງ ຂໍນຳເອົາ ຄຳສອນຂອງ ອົງສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ. ອົງສາສະດາ ທີ່ໄດ້ຊົງຄົ້ນຄວ້າ ຫາທາງອອກ ທາງສາຍກາງ ແລະ ການບໍ່ຍຶດຕິດ ກັບສິ່ງຕ່າງໆ ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີຄື ການປ່ອຍວາງ.

ຫຼາຍຄົນຄົງຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍໆຢ່າງທັງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານລົບ ເວລາທີ່ໄດ້ຮັບຟັງບຸກຄົນອື່ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ.  ຖ້າເຮົາເປັນຄົນມັກຄິດຫຼາຍ ການທີ່ຮັບເອົາຄຳເວົ້າຂອງຄົນອື່ນ ມາໃສ່ໃຈ ແລະ ເກັບໄປຄິດນັ້ນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາໜັກໃຈ ແລະ ເປັນທຸກໄດ້.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເຮົາ ມີຄວາມສຸກ ອົງສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າຊົງຕຣັດໄວ້ວ່າ:

"ຢ່າໄປທຸກໃຈ ຍ້ອນຄົນອື່ນ ຫຼື ສະຖານະການຕ່າງໆ...ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ມີຜົນຫຍັງເລີຍ ຫາກທ່ານບໍ່ໂຕຕອບມັນ! 

Don’t get upset with people or situation… both are powerless without your reaction…."
ຄຳເວົ້ານີ້ ຟັງຄືຈະງ່າຍ ແຕ່ກໍ່ຍາກສຳລັບຫຼາຍຄົນ ທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ເພາະສະນັ້ນ,​ການທີ່ຈະຝຶກໃຫ້ຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງ ສາມາດໄຈ້ແຍກ ປ່ອຍວາງ ແລະ  ບໍ່ຍຶດຕິດກັບ ສິ່ງອ້ອມຂ້າງນັ້ນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ...

ຫາກທ່ານໃດ ທີ່ຍັງເປັນທຸກ ຈາກການຖືກຈົ່ມຂວັນ ການຖືກເວົ້າວ່າ ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ ທັ່ງໆ ທີ່ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ຖືກບໍ່ຕ້ອງ, ເຮົາກໍ່ລອງປະຕິບັດ ຕາມຄຳແນະນຳ ຂອງ ອົງສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ. ເຊື່ອວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ໂລ່ງອົກໂລ່ງໃຈ ແລະ ມີຮອຍຍິມ ແລະ ກຳລັງໃຈ....


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
loading...

No comments

Powered by Blogger.