Header Ads

ປ້າຍເຖື່ອນ,​ ປ້າຍປອມ, ປ້າຍແຝດ! ແລະ ປ້າຍລອກຄາບ....


ກາຍເປັນ ປະເດັນທີ່ ສັງຄົມ ກຳລັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ກັບ ຂ່າວທີ່ອອກຜ່ານ ເພຈ ຂີ້ຝອຍ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ພາບລົດ ຟໍຈູນເນີ ສີຂາວ ທີ່ ມີການຕິດປ້າຍທະບຽນ ແບບປະຫຼາດ. ຂະນະທີ່ເດີນທາງ ຕາມເສັນທາງ ເລກທີ່ 13 ໃຕ້. ເຊິ່ງ ພົນລະເມືອງດີ ໄດ້ຖ່າຍໄວ້ ແລະ ໄດ້ລົງ ທາງເຟສ ຂີ້ຝອຍ.

ລົດດັ່ງກ່າວ ມີປ້າຍທີ່ກຳລົງຈະເຮ່ຍລົງ ທະບຽນ ບໍລິຄຳໄຊ ກກ 0386, ແຕ່ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ປະກົດມີອີກປ້າຍທະບຽນ ກຳແພງນະຄອນ ນນ XXXX (ບໍ່ເຫັນປ້າຍຊັດເຈນວ່າເລກຫຍັງ) ດັ່ງພາບຂ້າງລຸ່ມພາຍຫຼັງທີ່ໂພດນີ້ລົງໄປ ກໍ່ມີຄົນແຊໄປ ຫຼາຍພັນຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ກໍ່ມີຄຳຖາມໃນດ້ານລົບວ່າ:
1. ລົດຖືກລັກ ແລ້ວໃສ່ປ້າຍປອມໄປບໍ່?
2.​ ລົດອາດຈະໜີຄະດີ ຫຼື ເຮັດສິ່ງບໍ່ດີ
3. ລົດອາດມີແຜນ ຈະເອົາໄປນຳໃຊ້ໄປໃນທາງຜິດກົດໝາຍ.
4. ລົດໜີເມຍທ່ຽວຕີ...

ແລະ ຫຼາຍໆ ຄຳຖາມທີ່ສັງຄົມຢາກຮູ້ຄວາມຈິງວ່າ ລົດທີ່ເຮັດແບບນີ້ ແມ່ນມີປະສົງຫຍັງແທ້? ເພາະທີ່ແນ່ໆ​ຄືມັນຜິດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ.

ສະນັ້ນ, ສັງຄົມ ຈິ່ງຝາກເຖິງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງວ່າ ຈະສາມາດ ນຳເອົາລົດຄັນທີ່ກຳລັງເປັນຂ່າວນີ້ ມາກວດສອບຄວາມຈິງໄດ້ບໍ່? ວ່າເປັນຫຍັງຈິ່ງເຮັດແບບນັ້ນ. 


ບັນຫາປ້າຍເຖິິື່ອນ,​ ປ້າຍປອມ,​ ສວມທະບຽນລົດ,​ ປ້າຍລົດຊ້ຳຊ້ອນ ແມ່ນບັນຫາທີ່ແຜ່ລະບາດ ໃນລາວທີ່ຕ້ອງການ ການແກ້ໄຂຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ.

ຈາກປະສົບການທີ່ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນການໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝ ທີ່ທາງເຈົ້າໜ້າທ່ີ່ຈາລະຈອນ ສາມາດກວດສອບໄດ້ທັນທີ ເວລາເຫັນລົດ ທີ່ຕ້ອງສົງໄສ ວ່າມີພຶດຕິກຳ ເຮັດທະບຽນລົດປອມ ຫຼື ເຖື່ອນ. ຈິ່ງເຫັນວ່າ ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄວນພິຈາລະນາ ນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດສອບພາຫະນະ ໃນບ້ານເຮົາ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ອາດຕາມມາ ຈາກການມີປ້າຍປອມ ປ້າຍເຖື່ອນ ປ້າຍຊ້ຳຊ້ອນ ຫຼື ປ້າຍ ລອກຄາບ ແບບນີ້..

ອີກເທື່ອໜື່ງ ສັງຄົມຕ້ອງການຢາກເຫັນ ການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນບ້ານເຮົາ.


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

loading...

1 comment:

  1. ບ້ານເຮົາມີແຕ່ແນວຄັກໆ ລື່ນປະເທດອື່ນ!

    ReplyDelete

Powered by Blogger.