Header Ads

ວອນໜ່ວຍງານປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ໃຫ້ການກວດສອບ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເດັກຍິງຄົນນີ້ແດ່!


ກາຍເປັນກະແສ ທີ່ຖືກເວົ້າເຖິງ ແລະ ແຊກັນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທາງເຟສບຸກ ກັບພາບ ສາວໃສ່ເສື້ອສີເຫຼືອອ່ອນ ທີ່ມີພຶດຕິກໍາບໍ່ຄ່ອຍດີ ທີ່ຜູ່ກ່ຽວໄດ້ລັກເຄື່ອງຂອງ ໃນຫຼາຍບ້ານ ຫຼາຍເມືອງ ແຕ່ເໜືອລົງມາຮອດໃຕ້. ຫຼ້າສຸດແມ່ນໄດ້ຍິນວ່າມາຮອດປາກຊັນ. ເຊິ່ງຜູ່ພົບເຫັນ ຕ່າງກໍ່ຖ່າຍຮູບ ແລະ ໂພດລົງເຕືອນໄພລົງເຟສບຸກ.

ເວົ້າໄດ້ວ່າກະແສ ສາວເສືອເຫຼືອງ ທີ່ໄດ້ສາຍາວ່າ ສາວຂາລັກ ນັ້ນມາແຮງກວ່າ ພາຍຸລະດູຝົນອີກ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກໍ່ຢາກໃຫ້ໜ່ວຍງານ ປົກປ້ອງສິດທິແມ່ຍິງ ໄດ້ໃຫ້ການກວດສອບ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລາວແດ່ ວ່າລາວມີບັນຫາຫຍັງ? ບ້ານເກີດເມືອງນອນຢູ່ໃສ, ພີ່ນ້ອງເດ ຢູ່ໃສ ແລະ ຫາທາງອອກ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຊ່ວຍລາວແດ່.

ສຳລັບບັນດາທ່ານທີ່ ອອກຄໍາເຫັນ ຫຼື ວິພາກວິຈານ ກໍ່ຢາກໃຫ້ຢູ່ບົນຫຼັກການເຫດແລະຜົນ. ຜູ້ກ່ຽວທີ່ກະທໍາຜິດອາດຈະມີບັນຫາ ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.