Header Ads

ນາມມະຍົດເກົ່າ ຂອງວັດຊຽງທອງ ໄດ້ຮັບການອານຸມັດ ໃຫ້ໃຊ້ຄືນແລ້ວ!


ວັດຊຽງທອງ ໄດ້ປ່ຽນນາມມະຍົດ ກັບໄປໃຊ້ແບບເກົ່າດັ່ງເດີມ

ວັດຊຽງທອງ ຣາຊວໍຣະວິຫາຣ ທີ່ຮຽກເອິ້ນມາຫລາຍປີ ປະມານປີ 1980s ຜ່ານມາ ຍ້ອນວ່າຊື່ນາມມະຍົດເກົ່າຂອງວັດຊຽງທອງ ນັ້ນຍາວ ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຈື່ຍາກ ອີກຢ່າງຫນຶ່ງໃນໄລຍະນັ້ນທາງການ ແມ່ນມີການລະດົມໃຫ້ມີການຂຽນຊື່ວັດ ພ້ອມນາມມະຍົດຂອງວັດ ທັງປ້າຍ ທັງກາ ແລະທັງເຄື່ອງຫມາຍຕ່າງໆ ເຊິ່ງນາມມະຍົດຂອງວັດຊຽງທອງ ກໍ່ແມ່ນຍາວແທ້ ຈຶ່ງຂຽນເປັນ ວັດຊຽງທອງ ຣາຊວໍຣະວິຫາຣ ແລະນຳໃຊ້ສຶບເນື່ອງກັນມາຕົກມາຮອດຕົ້ນປີນີ້ ທາງວັດກໍ່ມີມະຕິກັນມານຳໃຊ້ນາມມະຍົດ ຂອງວັດຊຽງທອງ ໃນເມື່ອກ່ອນ ຕັ້ງແຕ່ສະໄຫມເຈົ້າໄຊຍະເສດຖາທິຣາຊ ນັ້ນໃຫ້ຫວນຄືນກັບມາໃຫມ່ ໂດຍໄດ້ເຮັດເອກະສານແຈ້ງ ເນື້ອໃນ ຫລັກຖານ ອະທິບາຍ ແລະເຫດຜົນ ສົ່ງຂຶ້ນເມືອຂັ້ນເທິງ ໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມ ແທດເຫມາະກັບຍຸກປະຈຸບັນນີ້ ທັງເປັນການອະນຸລັກນາມຮຽກ ນາມມະຍົດເກົ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນໃຫມ່ ໃຫຍ່ລຸນ ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມເປັນມາຂອງຊື່ສະກຸນທີ່ມີຢູ່ເດີມ ອີກທັງເປັນການອະນຸລັກຮັກສາ ນາມມະຍົດເດີມຂອງວັດຊຽງທອງ ທີ່ມີກົກເຄົ້າມາແຕ່ຍຸກສ້າງຕັ້ງ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະເປັນສິຣິມຸງຄຸນ ທີ່ແຝງດ້ວຍແງ່ຄິດຂອງບັນພະບູຣຸດ ທີ່ສ້າງຊື່ນີ້ຂຶ້ນມາໃຫ້ຈະເຣິນ ງອກງາມໄພບູນສຶບຕໍ່ໄປ

ດັ່ງນັ້ນ ວັດຊຽງທອງ ຣາຊວໍຣະວິຫາຣ ຈຶ່ງໄດ້ມີການປັບປ່ຽນໄປນຳໃຊ້ນາມມະຍົດເດີມ ມາເປັນ
ວັດຊຽງທອງ ໄຊຍະໂຣຫະຣາມາທິບໍດີມະຫາວິຫາຣ ນັບນີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ.ທີ່ມາ:​ວັດຊຽງທອງ ໄຊຍະໂຣຫະຣາມາທິບໍດີມະຫາວິຫາຣ Wat XiengThong

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
No comments

Powered by Blogger.