Header Ads

PS ສັ່ງປິດບໍລິສັດກະທັນຫັນ 1 ອາທິດ! ພາຍຫຼັງທີ່ສະມາຊິກ ກຽມຮວມຕົວເຂົ້າພົບ ວັນທີ 11 ກັນຍາ!


ພາຍຫຼັງທີ່ມີຂ່າວ ທີ່ບັນດາສະມາຊິກ ທີ່ອັບປະໂຫຍດ ຈາກບໍລິສັດ ພີເອັສ ໄດ້ຮຽກເຕົ້າໂຮມ ເພື່ອໄປພົບກັບປະທານ ຂອງບໍລິສັດ ຄື ທ້າວປໍເຮີ ແລະ ນາງສຸກນາລີ ເທບສີເມືອງ ຜ່ານເພຈ 
ກຸ່ມທວງເງີນຄືນຈາກ PS  

ການຮວມຕົວຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເນື່ອງຈາກ ຄຳສັ່ງຂອງທະນາຄານ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ພີເອັສ ສົ່ງເງິນຄື່ນ ໃນແຈ້ງການ ເດືອນ ມິຖຸນາຜ່ານມາ ແຕ່ປະກົດວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີໃຜໄດ້ເງິນ, ເຊິ່ງທາງ ພີເອັສ ກໍ່ໃຫ້ເຫດຜົນ ກຳລັງດຳເນີນການ ກັບໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ແລະ ໄດ້ມີການລາຍງານ ໃຫ້ຊາບ ເຊິ່ງຢູ່ໃນການລໍ້ຖ້າ ຄຳແນະນຳ.

ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2017 ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ພີເອັສ ກໍ່ແຈ້ງການປິດບໍລິສັດ ກະທັນຫັນ ເປັນເວລາ 7 ວັນທີ ແຕ່ວັນທີ 8-15 ກັນຍາ 2017 ຕາມແຈ້ງການຂອງຂ້າງລຸ່ມ.ນີ້ເປັນ ການທ່ວງດຶງ ຫຼື ການລົບໜ້າ ສະມາຊິກ ຂອງ ພີເອັສບໍ່? ຫຼືແນວໃດ ກໍ່ໃຫ້ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກວດສອບ ແລະ ດຳເນີນການຢ່າງເລັ່ງດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ເພາະປະຈຸບັນ ພີເອັສ ເອງກໍ່ ບອກວ່າ ເອກະສານສົ່ງໃຫ້ ພາກສ່ວນ ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດຂອງທະນາຄານ ແລ້ວ ແລະ ຢູ່ໃນການລໍຖ້າ. 

ສ່ວນບັນດາສະມາຊິກ ທີ່ອັບປະໂຫຍດ ກໍ່ຄົງຕ້ອງເດີນໜ້າທວງເອົາເງິນຂອງຕົນເອງຄື ແລະ ວັນທີ 11 ກັນຍາ ຄົງຈະພາກັນໄປ ຖ້າທີ່ ບໍລິສັດ ແລະ ຄົງຫວັງວ່າ ປະທານ ຈະມີຈິດໃຈ ນັກກິລາພຽງພໍ ຈະມາຮັບສະມາຊິກ ແລະ ອະທິບາຍ ພ້ອມ ໃຫ້ຂີດໝາຍ ຊັດເຈນ ຕໍ່ກັບ ການຄືນເງິນຄືນ.

ບໍລິສັດ ພີເອັສ ຍັງອ້າງຂໍ້ມູນວ່າ ມີສະມາຊິກພຽງ 15% ທີ່ຢາກຖອນເງິນຄືນ ສ່ວນ 85% ແມ່ນຢາກຢູ່ຕໍ່, ກໍ່ໃຫ້ ພີ່ເອັສຈົ່ງ ຄືນເງິນ ໃຫ້ຈຳນວນ 15% ໃຫ້ໝົດກ່ອນ ເພື່ອສະແດງ ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ ດັ່ງທີ່ເຄີຍອ້າງມາຫຼາຍໆຄັ້ງ.
ຄລິບສະມາຊິກຮຽກເຕົ້າໂຮມໄປທວງເອົາເງິນຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້
ນັບແຕ່ແຈ້ງການຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ຄັ້ງທີ່ 2 ຮອດປະຈຸບັນ ບັນຫາ ຂອງບໍລິສັດ ພີເອັສ ຍັງບໍ່ໄປບໍ່ມາ ແລະ ປະຊາຊົນ ຜູ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ຂໍ້ມູນຈາກສະມາຊິກ ສົ່ງມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະຈຸບັນໄດ້ພາກັນຂຽນຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກ ໄປແລ້ວ ປະມານ 3 ພັນກວ່າຄົນ ແຕ່ທາງການກໍ່ຍັງບໍ່ທັນມີການ ດຳເນີນການ ຫຼື ຄວາມຄືບໜ້າໃດໆ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2017 ນີ້ ທາງຜູ້ເສຍຫາຍ ຈິ່ງໄດ້ປະກາດຫາ ສະມາຊິກ ພີເອັສ ທັງໝົດທີ່ເສຍຫາຍ ໃຫ້ເຂົ້າໄປພົບກັບ ທາງນາງ ສຸກນາລີ ເທບສີເມືອງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເຂົ້າໄປ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແດ.

ກົດຟັງຄລິບ ຈາກຜູ້ເສຍຫາຍ ທີ່ເປັນແກນນໍາ ເພື່ອທວງເງິນຄືນຈາກ ພີເອັສທ່ານສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຊິກ ພີເອັດ ທີ່ທວງໜີ້ຄືນໄດ້ທີ່ເພຈຂ້າງລຸ່ມຄລິບແຈ້ງການຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
No comments

Powered by Blogger.