Header Ads

ຈົດໝາຍຈົ່ມທຸກ: ຄ່າຜ່ານທາງໄປຕໍ່ເຂດ ຈຳປາສັກ ຂຶ້ນລາຄາ! ປະຊາຊົນຈົ່ມບູດຈົ່ມເນົ່າ....ສະບາຍດີໂທລະໂຄ່ງ,

ຢາກໃຫ້ສົ່ງເລື່ອງລາວນີ້ໃຫ້ຮອດ ລັດຖະບານແດ່. ດຽວນີ້ຄ່າຜ່ານທາງໄປຕໍ່ເຂດ ນັ້ນຂຶນລາຄາອີກແລ້ວ ຕາມແຈ້ງການຂ້າງລຸ່ມ. ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ໃຊ້ທາງເສັ້ນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແທ້ໆ ຈາກໂຄງການນີ້. ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານກວດສອບ ແລະ ຊ່ວຍປະຊາຊົນແດ່. ໝົດປະເທດລາວ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ ທາງເສັ້ນນີ້ບໍ່ ທີ່ແປງທາງແລ້ວເກັບເງິນປະຊາຊົນແບບນີ້. ຖ້າແມ່ນທາງ ໄຮເວ ທາງດ່ວນ ຄືກັບຕ່າງປະເທດ ກໍ່ຍັງວ່າໄປອີກຢ່າງ.

ຈາກປະຊາຊົນຜູ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comloading...

No comments

Powered by Blogger.